Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Uzņemšana (vietu piešķiršana):
- pirmsskolas izglītības iestādē (grupā);
- pamatizglītības iestādē;
- vispārējās vidējās izglītības iestādē;
- speciālās izglītības iestādē;
- pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.

Procesa apraksts

 1. Informācija
  1. Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uzņem bērnus, kuri reģistrēti rindā uz konkrētu izglītības iestādi. Par bērna reģistrēšanu rindā lūdzu skatīt pakalpojuma aprakstu "Pieteikumu reģistrācija Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās un to administrēšana". Bērnu aicināšanu uz nākamo mācību gadu veic pirmsskola, to uzsāk maijā un turpina kamēr pirmsskolā visas brīvās vietas ir aizpildītas, kā arī pirmsskola uzņem bērnus mācību gada vidū, ja atbrīvojas vietas. Vecākam 15 kalendāro dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas jānoslēdz līgums par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem ar pirmsskolu, pretējā gadījumā konkrētais pieteikums rindā tiek anulēts.
  Informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolām, kas īsteno speciālās izglītības programmas, var saņemt Rīgas pašvaldības Pedagoģiski medicīniskajā komisijā, vienlaikus ar komisijas atzinumu par piemērotāko izglītības programmu bērnam. Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes uzņem bērnus, kuri reģistrēti rindā uz konkrētu izglītības iestādi. Bērnu var reģistrēt rindā, ierodoties pirmsskolā klātienē.

  2. Rīgas pilsētas pašvaldības skolas uzņem 1.klasē bērnus, kuri reģistrēti rindā uz konkrēto izglītības iestādi. Priekšroka ir bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir konkrētās skolas mikrorajonā, informācija par mikrorajoniem pieejama tīmekļa vietnē https://katalogs-iksd.riga.lv/lv/skolu-mikrorajoni?lv/skolu-mikrorajoni. Bērnu var reģistrēt rindā no dienas, kad bērns ir sasniedzis 5 gadu vecumu, ierodoties klātienē skolā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu skolai. Bērnu aicināšanu uz nākamo mācību gadu veic katra skola, to uzsāk maijā un turpina kamēr brīvās vietas ir aizpildītas. Vecākam 10 kalendāro dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas jāiesniedz skolā iesniegums par bērna uzņemšanu, pretējā gadījumā konkrētais pieteikums rindā tiek anulēts.

  3. Rīgas pilsētas pašvaldības skolas uzņem izglītojamos visās klašu grupās visu gadu, ja skolās ir brīvas vietas. Konsultācijas par iespēju uzsākt mācības kādā Rīgas pašvaldības skolā sniedz departamenta Izglītības pārvaldes speciālisti.

  4. Rīgas pilsētas pašvaldības ģimnāzijas uzņem izglītojamos 7. un 10. klasē konkursa kārtībā, pretendentiem piedaloties apvienotajos iestājpārbaudījumos. Informācija par konkrētā mācību gada iestājpārbaudījumu laiku un kārtību tiek publicēta tīmekļa vietnē https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba

  5. Rīgas pilsētas pašvaldības skolas izglītojamos uzņem 10.klasē saskaņā ar iestādēs noteikto kārtību. Informācija par uzņemšanu 10.klasē pieejama katras iestādes tīmekļa vietnē.

  6. Rīgas pilsētas pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes mūzikā, mākslā un sportā izglītības iestādēs uzņemšana notiek saskaņā ar katrā iestādē noteikto kārtību.

 2. Pakalpojuma pieprasīšana
  Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uzņem bērnus, kuri reģistrēti rindā uz konkrētu izglītības iestādi. Par bērna reģistrēšanu rindā lūdzu skatīt pakalpojuma aprakstu "Pieteikumu reģistrācija Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās un to administrēšana". Bērnu aicināšanu uz nākamo mācību gadu veic pirmsskola, to uzsāk maijā un turpina kamēr pirmsskolā visas brīvās vietas ir aizpildītas, kā arī pirmsskola uzņem bērnus mācību gada vidū, ja atbrīvojas vietas. Vecākam 15 kalendāro dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas jānoslēdz līgums par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem ar pirmsskolu, pretējā gadījumā konkrētais pieteikums rindā tiek anulēts.
  Informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolām, kas īsteno speciālās izglītības programmas, var saņemt Rīgas pašvaldības Pedagoģiski medicīniskajā komisijā, vienlaikus ar komisijas atzinumu par piemērotāko izglītības programmu bērnam. Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes uzņem bērnus, kuri reģistrēti rindā uz konkrētu izglītības iestādi. Bērnu var reģistrēt rindā, ierodoties pirmsskolā klātienē.

  2. Rīgas pilsētas pašvaldības skolas uzņem 1.klasē bērnus, kuri reģistrēti rindā uz konkrēto izglītības iestādi. Priekšroka ir bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir konkrētās skolas mikrorajonā, informācija par mikrorajoniem pieejama tīmekļa vietnē https://katalogs-iksd.riga.lv/lv/skolu-mikrorajoni?lv/skolu-mikrorajoni. Bērnu var reģistrēt rindā no dienas, kad bērns ir sasniedzis 5 gadu vecumu, ierodoties klātienē skolā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu skolai. Bērnu aicināšanu uz nākamo mācību gadu veic katra skola, to uzsāk maijā un turpina kamēr brīvās vietas ir aizpildītas. Vecākam 10 kalendāro dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas jāiesniedz skolā iesniegums par bērna uzņemšanu, pretējā gadījumā konkrētais pieteikums rindā tiek anulēts.

  3. Rīgas pilsētas pašvaldības skolas uzņem izglītojamos visās klašu grupās visu gadu, ja skolās ir brīvas vietas. Konsultācijas par iespēju uzsākt mācības kādā Rīgas pašvaldības skolā sniedz departamenta Izglītības pārvaldes speciālisti.

  4. Rīgas pilsētas pašvaldības dibinātās valsts ģimnāzijas uzņem izglītojamos 7. un 10. klasē konkursa kārtībā, pretendentiem piedaloties apvienotajos iestājpārbaudījumos. Informācija par konkrētā mācību gada iestājpārbaudījumu laiku un kārtību tiek publicēta tīmekļa vietnē https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba

  5. Rīgas pilsētas pašvaldības skolas izglītojamos uzņem 10.klasē saskaņā ar iestādēs noteikto kārtību. Informācija par uzņemšanu 10.klasē pieejama katras iestādes tīmekļa vietnē. Lielākā daļa skolu piedalās apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā izglītojamajiem, kuru organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

  6. Rīgas pilsētas pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes mūzikā, mākslā un sportā izglītības iestādēs uzņemšana notiek saskaņā ar katrā iestādē noteikto kārtību.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc iesnieguma/ pieteikuma iesniegšanas un iestājpārbaudījumu nokārtošanas (ja attiecināms) saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai iestādes iekšējiem noteikumiem izglitības iestāde informē bērna likumisko pārstāvi par uzņemšanu izglītības iestādē un nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un līguma noslēgšanu (ja attiecināms).