Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde

Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
 • Pirmdiena8.30-17.00
 • Otrdiena8.15-17.00
 • Trešdiena8.15-17.00
 • Ceturtdiena8.15-17.00
 • Piektdiena8.15-16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde

Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
 • Pirmdiena8.30-17.00
 • Otrdiena8.15-17.00
 • Trešdiena8.15-17.00
 • Ceturtdiena8.15-17.00
 • Piektdiena8.15-16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē, iesniedzot iesniegumu ar dokumentiem (nekustamā īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentus vai nomas līgumu, pilnvarotās personas - papildus pilnvarojuma apliecinājumu (uzrādot oriģinālu), kā arī:
  - uz E-adresi, e-pastu, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu vai lūdzot informatīva rakstura konsultāciju;
  - pa pastu, nosūtot iesniegumu ar dokumentiem (īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentu vai nomas līgumu, pilnvarojuma apliecinājumu u.c.);
  - portālā, iepriekš veicot autorizāciju portālā www.eriga.lv vai www.epakalpojumi.lv (izmantojot pakalpojumu "Ziņojums pašvaldībai"), lai iegūtu informāciju par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes izsūtītajiem maksāšanas paziņojumiem un lēmumiem; lai veiktu nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, izmantojot banku tiešsaistes pieslēgumus; lai veiktu nodokļa apmaksu par citu personu; lai izmantotu iespēju pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā;
  - pa tālruni, lūdzot atkārtoti izsūtīt maksāšanas paziņojumu vai lūdzot informatīva rakstura konsultāciju, zvanot uz informatīvo tālruni +371 80000850 (bezmaksas) vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm);
  - veidlapa “Par pieteikšanos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam” 1.pielikums;
  - veidlapa “Informācijas sniegšanai, ka nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli” 2.pielikums;
  - veidlapa “Paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli” 4.pielikums.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu sniedzot klātienē, persona saņem maksāšanas paziņojuma datora izdruku vai konsultāciju, un pa citiem kanāliem:
  - uz E-adresi, ja personai reģistrēts Oficiālās elektroniskās adreses konts, saņem maksāšanas paziņojumu;
  - pa e-pastu, ja e-pasta adrese reģistrēta Rīgas domes Pašvaldību ieņēmumu pārvaldes Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā, vai saņem informatīva rakstura atbildi;
  - pa pastu persona saņem nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu;
  - portālā, iepriekš veicot autorizāciju portālā www.eriga.lv vai www.epakalpojumi.lv, ir iespējams apskatīt informāciju par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes izdotajiem administratīvajiem aktiem (maksāšanas paziņojumiem/ lēmumiem), veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, izmantojot banku tiešsaistes pieslēgumus, veikt nodokļa apmaksu par citu personu;
  - pa tālruni persona saņem informatīva rakstura konsultāciju.