Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja persona vēlas lietot pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv (turpmāk - portāls) pieejamos e-pakalpojumus, kuru saņemšanai nepieciešama autorizācija, tā vēršas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, (turpmāk-Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs), lai saņemtu autorizācijas tiesības vai autorizējas, izmantojot portāla Latvija.gov.lv Vienoto pieteikšanās moduli.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā:
  1) jāiesniedz noteikta parauga iesniegums (iesniegumu sagatavo Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra darbinieks, pamatojoties uz personas klātienē sniegto informāciju),
  2) fiziskai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), fiziskas personas pilnvarojuma gadījumā nepieciešams uzrādīt notariāli apliecinātas pilnvaras oriģinālu,
  3) juridiskai personai (tās pārstāvim) jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), juridiskas personas pilnvarojuma gadījumā jāiesniedz vai jāuzrāda pilnvaras oriģināls,
  4) gadījumā, kad juridiska persona nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, bet to kā nodokļu maksātāju reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta, jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta izdota nodokļu maksātāja apliecība un dokuments, kas apliecina pārstāvības tiesības.

  Autorizēties ar lietotājvārdu un paroli ir nepieciešams tikai tad, ja nav iespējams izmantot portāla Latvija.gov.lv Vienoto pieteikšanās moduli.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lietotāja vārdu un pirmreizējo paroli portāla e-pakalpojumu lietošanai var saņemt klātienē
  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā.