Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti Rīgas domes priekšsēdētāja un Rīgas pilsētas izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu atvasinājumi, Rīgas domes lēmumu atvasinājumi, Rīgas domes sēžu protokolu atvasinājumi, sarakstes dokumentu atvasinājumi, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Dokumentu vadības un domes atbalsta pārvaldes Arhīva fondos esošie dokumentu atvasinājumi. Sagatavotie dokumentu atvasinājumi tiek sūtīti klientam vai nodoti Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā izsniegšanai klientam.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu pieprasa klātienē, pa telefonu, pastu, e-pastu, e-adresē.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojumu saņem klātienē, pa pastu, e-pastu, e-adresē.
    Klātienē saņemot pakalpojumu, ja atvasinājums satur ierobežotas pieejamības informāciju, klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
    E-pastā pakalpojumu saņem, ja nepieciešama informatīva teksta datne vai elektroniski apliecināta vispārīgi pieejama informācija.