Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Aizsaules iela 1A, Rīga, LV-1026

Pakalpojuma saņemšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Aizsaules iela 1A, Rīga, LV-1026

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta kapsētu pārvaldes kapsētu pārziņi izskata kapavietas uzturētāja vai tā pilnvarotās personas iesniegumu par kapavietas aprīkojuma demontāžu un/vai uzstādīšanu un dod atļauju šo darbu veikšanai.
Pakalpojums ir maksas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klients ierodas pie kapsētas pārziņa un iesniedz iesniegumu.
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Iesniegt kapavietas uzturētāja iesniegumu.
  2. Uzrādīt, ja darbus veic fiziskā vai juridiskā parsona, personas apliecinošu dokumentu.
  3. Uzrādīt Kapsētu pārvaldes izsniegto caurlaidi iebraukšanai kapsētā.

  Pakalpojumu saņemšanas laiki:
  Pirmdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jauno ebreju kapsēta)
  Otrdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30
  Trešdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30
  Ceturtdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30
  Piektdiena: 09.30 - 16.00, pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jauno ebreju kapsēta)
  Sestdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jauno ebreju kapsēta)
  Svētdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jauno ebreju kapsēta)
  Piezīme. Mārtiņa, Matīsa, Juglas, Biķeru un Torņkalna kapsētās pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini pa tālruni.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  1. Maksa par kapavietas aprīkojuma uzstādīšanu un/vai
  demontāžu 1 kapavietā 15.00 EUR

  Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

  (Pamatojums: RD 19.03.2013.lēmums Nr.5964)

  Apmaksas veids:
  Kapsētas pārvaldes kasē Aizsaules iela 1a, Rīga vai bankā.
  Bankas rekvizīti: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas Nr.: 90011524360
  Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
  RD iestāde : Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  Bankas konts: LV58RIKO0023300005020 LuminorBank AS,
  Bankas kods: RIKOLV2X

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Kapsētas pārzinis dod atļauju kapavietas aprīkojuma demontāžai un/vai uzstādīšanai.

Maksājumi

PozīcijaCena
Atļauja kapavietas aprīkojuma uzstādīšanai un demontāžai (1 kapavieta)15.00 EUR