Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apmeklētāju pieņemšanas nodaļa

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Lai reģistrētu asenizācijas pakalpojuma sniegšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, asenizators ar iesniegumu vēršas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļā vai Apmeklētāju pieņemšanas nodaļā, vai nosūta iesniegumu pa pastu, vai e-pastu. Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic asenizatora reģistrēšanu asenizatoru reģistrā un ievieto asenizatoru Mājokļu un vides departamenta mājas lapā sadaļā "Asenizatori".
Asenizators līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz deklarāciju par notekūdeņu un nosēdumu apjomu, kas iepriekšējā gadā no asenizatora apkalpotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākts, transportēts un novadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās. Deklarāciju iesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļā vai Apmeklētāju pieņemšanas nodaļā, vai nosūta deklarāciju pa pastu, vai e-pastu. Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic asenizatora deklarācijas reģistrēšanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu asenizācijas pakalpojumu sniegšanai var iesniegt klātienē, nosūtot pa pastu vai e-pastu. Ja iesniegums tiek sūtīts pa e-pastu, tam ir jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu.

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. iesniegums;
  2. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" izsniegtās licences kravas komercpārvadājumiem vai sertifikāta kravas pašpārvadājumiem kopija;
  3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, ka iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
  4. līguma ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas vietu īpašnieku kopija;
  5. apliecināta transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  1. Iesniedzējs saņem informāciju par reģistrāciju vai reģistrācijas grozījumiem zvanot pa tālruņiem:
  +37167012509, +37167012475, +37167026698, +37167012626
  E-pasta adrese: dmv@riga.lv
  Saite: http://mvd.riga.lv/asenizatori
  2. Iesniedzējs saņem informāciju par reģistrāciju vai reģistrācijas grozījumiem Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā, sadaļā "Asenizatori": http://mvd.riga.lv/asenizatori .
  reģistrācijas grozījumiem Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā, sadaļā "Asenizatori": http://mvd.riga.lv/asenizatori .