Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana. Dublikātus izsniedz vispārējās izglītības iestāde. Ja izglītības iestāde ir likvidēta, tad dublikātu noformē pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā likvidēto vai par cita veida izglītības iestādi reorganizēto (piemēram, no vidusskolas par pamatskolu, no pamatskolas par sākumskolu) izglītības iestāžu izsniegtās un nozaudētās, bojātās vai iznīcinātās apliecības par vispārējās pamatizglītības vai atestāta par vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi dublikātu izsniedz Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti" paredzētajā kārtībā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments). Lai saņemtu dublikātu, Departamentā jāiesniedz arhīva izziņa, kurā norādīts, ka persona ir mācījusies un beigusi attiecīgo izglītības iestādi un apliecinājums, ka Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izglītības dokumenta oriģināls ir izsludināts par nederīgu. Departaments izraksta rēķinu par dublikāta izsniegšanu: par pamatizglītības apliecības dublikāta izsniegšanu 2.50 euro, par atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāta izsniegšanu 3.00 euro, dublikāts tiek izsniegts tikai pēc rēķina apmaksas.
  Klients Departamenta Klientu apkalpošanas centrā iesniedz vai nosūta pa pastu iesniegumu par nozaudētā, nozagtā, iznīcinātā vai neatjaunojami bojātā dokumenta dublikāta izsniegšanu, pievienojot arhīva izziņu, kurā norādīts, ka persona ir mācījusies un beigusi attiecīgo izglītības iestādi, apliecinājumu no laikraksta "Latvijas Vēstnesis" par nozaudētā, nozagtā, iznīcinātā vai neatjaunojami bojātā dokumenta izsludināšanu par nederīgu.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Rēķinu apmaksā saskaņā ar Departamenta un tā padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu, to izcenojumu un aprēķināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Rīgas domes 06.11.2012. lēmumu Nr. 5456. Maksa par pamatizglītības apliecības dublikāta izsniegšanu noteikta 2.50 euro, par atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāta izsniegšanu 3.00 euro.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Iepriekš vienojoties par konkrētu laiku ar Departamenta Administratīvās pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības un dokumentu pārvaldības nodaļas speciālistu, klients ierodas klātienē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, saņem izglītības iestādes dokumenta dublikātu, parakstoties izsniegto izglītības dokumentu dublikātu uzskaites un reģistrācijas grāmatā.