Ceturtdien, 16. decembrī plkst. 11.00 Microsoft Teams saziņas vietnē notiks Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padomes šā gada pēdējā sēde.

Sēdē tiks izskatīti vairāki jautājumi. Par projektu "Meklē un atrodi!"  informēs Nodibinājuma „Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” valdes priekšsēdētājs I.Balodis. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Tehniskā servisa nodaļas vadītāja vietnieks A. Pokšāns, LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Projektu un attīstības vadības nodaļas projektu vadītāja V. Upeniece un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Operatīvās vadības pārvaldes Zvanu apstrādes un resursu vadības nodaļas priekšnieks H. Plisko iepazīstinās ar lietotnēm “Mana drošība” un “112”.

Par  nepieciešamo pašvaldības atbalstu tehnisko palīglīdzekļu apkopē ziņos Nodibinājuma „Fonds „Jūnijs” valdes priekšsēdētāja I.Šatkovska. Padomes sēdē tiks pārrunāti iepriekšējā sēdē izvirzītie jautājumi un citas aktualitātes. 

Padomi vada Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs. Ik gadu jānotiek ne mazāk kā četrām sēdēm, kurās tiek izskatīti personām ar invaliditāti Rīgā aktuāli jautājumi – par sabiedrisko transportu, par vides pieejamību, par iespējamiem atvieglojumiem personām ar invaliditāti, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Padomes sastāvā darbojas Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Labklājības departamenta direktore un Sociālās pārvaldes priekšnieks, kā arī 29 padomē iesaistījušies NVO vadītāji vai deleģēti pārstāvji. Aktualizēto jautājumu izskatīšanā un risināšanā tiek iesaistītas atbildīgās Rīgas domes struktūrvienības. Vairāki padomē izskatītie jautājumi bijuši aktuāli ne tikai Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar invaliditāti, bet arī personām ar invaliditāti visā valstī. Šādu jautājumu izskatīšanai tiek pieaicināti pārstāvji no atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm.

Informācija par Padomi pieejama internetā: ld.riga.lv sadaļā “Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome”.

    
Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, mob.tālr. +37126385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv