Valsts karogi

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienu, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki – valsts pensiju saņēmēji, kā ik katru gadu, novembrī Rīgā varēs saņemt svētku pabalstu. Pašvaldības piešķirtā pabalsta apmērs vienai personai ir 150 eiro – par 50 eiro vairāk nekā iepriekšējos gados.

Pabalsts tiek izmaksāts tiem rīdziniekiem, kuri savu dzīves vietu deklarējuši Rīgā līdz 2022. gada 1. novembrim (tai skaitā sociālās aprūpes centros dzīvojošiem). Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā – novembrī, bez iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. 

Pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja norādīto norēķinu kontu vai izmaksā skaidrā naudā. Saņemot pabalstu skaidrā naudā, pabalsta saņēmējam jāuzrāda politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu un personu apliecinoši dokumenti.

Pabalsta saņēmēji aicināti atvērt bankas kontu

Rūpējoties par klientu veselību, kā arī, lai novērstu drūzmēšanos, tie rīdzinieki, kuri līdz šim represēto pabalstu saņēma kasē, aicināti atvērt bankas kontu un informēt Rīgas Sociālo dienestu:

  • nosūtot pa pastu iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts;
  • parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz adresi  soc@riga.lv
  • izmantojot e-adresi (plašāka informācija par e-adreses lietošanu šeit).

Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, un konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu.

Tiem politiski represēto pabalstu saņēmējiem, kuri jau iepriekš saņēma šo pabalstu kontā un konts nav mainījies, Rīgas Sociālajā dienestā nav jāvēršas.

Līdz 7. novembrim represēto pabalsts jau pārskaitīts 2043 rīdziniekiem. 2021. gadā pabalstu politiski represētām personām saņēma 2298 rīdzinieki, pabalsta apmērs bija 100 eiro.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.


Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.