Informācija medijiem Pilsētā
Tīrīšanas mašīna tīra brayktuvi

No 20. marta galvaspilsētas ielās pilnā apmērā sāks ietvju un brauktuvju sakopšanu pēc ziemas sezonas. Ziemas laikā gan uz brauktuvēm, gan ietvēm sakrājušās nogulsnes un smiltis. Ielu uzkopšana noritēs dienas laikā, kad gaisa temperatūra ir piemērota darbu veikšanai. Namu īpašnieki aicināti savākt smiltis arī saviem namiem piegulošajās teritorijās un pagalmos.

Ziemas sezonā brauktuvju malās uzkrājas nogulsnes, savukārt uz ietvēm smiltis, kuras ziemas laikā izmantotas kā pretslīdes materiāls. Šobrīd vietām smiltis vēl ir slapjas un sasalušas, kas apgrūtina to savākšanu gan uz ietvēm, gan brauktuvju daļā. Darbi noritēs dienas laikā, kad gaisa temperatūra pārsniedz 0 grādus un ir piemērota to veikšanai. 

Brauktuvju malu attīrīšana daļēji ir mehanizēts process, jo atsevišķās vietās attīrīšana ir jāveic ar lāpstām. Ielu tīrīšana un putekļu savākšana ar vakuuma iekārtām jeb tā sauktā “mitrā tīrīšana” tiks uzsākta tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra stabili saglabāsies virs nulles. Pretējā gadījumā var veidoties satiksmes drošībai bīstamas situācijas, kad brauktuves pēc mitrās tīrīšanas var apledot. Pilnvērtīgu brauktuvju tīrīšanu ar vakuuma iekārtām veic 3 līdz 6 reizes nedēļā. 

Arī Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde, kura ziemas laikā nodrošināja ietvju uzkopšanu centrā, sāks izkaisīto smilšu savākšanu. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsargjoslā esošās ielu ietves uzkops pašvaldības un ārpakalpojuma tehnika. Tāpat namu īpašnieki un apsaimniekotāji, kuri ārpus centra šogad veica saviem īpašumiem piegulošo ietvju kopšanu un kaisīšanu ziemā, aicināti laicīgi veikt izkaisīto smilšu savākšanu.

Namu saimnieki visā pilsētā aicināti neaizmirst par pagalmos, uz iebraucamajiem ceļiem, privāto teritoriju celiņiem, kāpnēm u.tml. ziemā izkaisīto smilšu savākšanu. Aizvadītajā ziemas sezonā pilsēta piegulošo teritoriju apsaimniekotājiem bez maksas nodrošināja pretslīdes kaisāmo materiālu (smilti) cietā seguma gājēju ietvju kopšanai, kopā izsniedzot 51,2 tonnas smilšu.


Informāciju sagatavoja: Lelde Rudzika, Rīgas domes Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: lelde.rudzika@riga.lv