Informācija medijiem Rīgas domē Pilsētā
Dzīvojamā māja un vadi

Rīgas pašvaldības ģeotelpisko datu portāla “GEO RĪGA” sadaļā “Pilsētvide” tagad pieejama “Siltuma karte”, kas ir būtisks solis pretim ilgtspējīgākai un energoefektīvākai pilsētai. Šī karte piedāvā plašu informāciju par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltumenerģijas patēriņu apkurei un to energoefektivitātes līmeni, ļaujot iedzīvotājiem labāk saprast savu mājokļu enerģijas patēriņu un identificēt uzlabojumu iespējas.

Galvenās funkcijas un ieguvumi

Siltumenerģijas patēriņa novērtējums: Izmantojot “Siltuma karti”, iedzīvotāji var ātri un ērti pārskatīt savas ēkas siltumenerģijas patēriņu apkurei pēdējos 12 mēnešos. Tas ļauj salīdzināt savu mājokli ar citām ēkām, kas ir līdzīgas pēc platības un būvniecības gada.

Energoefektivitātes novērtējums: Katrai ēkai, kura ir pieslēgta centralizētajai siltumapgādei un par kuru ir dati vismaz par trīs gadiem, ir norādīta energoefektivitātes klase, kas sniedz priekšstatu par ēkas enerģijas patēriņa efektivitāti. Šī informācija ir vērtīga, lai saprastu, vai ir nepieciešami uzlabojumi vai renovācijas darbi, kas varētu palīdzēt samazināt enerģijas izmaksas un uzlabot dzīves kvalitāti.

Potenciāls ēkas atjaunošanai: “Siltuma karte” ļauj identificēt, kurām ēkām ir augsts potenciāls energoefektivitātes uzlabojumiem. Tas palīdz iedzīvotājiem pieņemt lēmumu par investīcijām ēku renovācijā un izprast iespējamos ekonomiskos ieguvumus no šādiem uzlabojumiem. Atbilstoši normatīvajiem aktiem ir noteikts, ka F energoefektivitātes klase ir neatbilstoša energoefektivitātes minimālajām prasībām.

Salīdzinājums ar līdzīgām ēkām: Iedzīvotāji var izmantot karti, lai salīdzinātu savu ēku ar citām līdzīgām ēkām pēc platības un būvniecības gada. Šis salīdzinājums palīdzēs mājas iedzīvotājam saprast, vai viņu māja patērē vairāk vai mazāk nekā vidējais rādītājs Rīgā. Papildus kartē atzīmētas renovētas ēkas, kuru rezultātus var apskatīt un salīdzināt mājas savā starpā. Informācija par renovētajām ēkām sniedz ieskatu par labās prakses piemēriem un potenciālajām enerģijas ietaupījuma iespējām.

Kā izmantot “Siltuma karti”? 

  1. Piekļuve informācijai: Apmeklējot “GEO RĪGA” portāla sadaļu “Pilsētvide”, pietuviniet karti līdz mērogam 1:32000 vai tuvāk un tad atrodiet slāni “Informācija par būvēm”. Pēc tam atveriet apakšslāni “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes rādītāji apkurei un ar ķeksīti aktivizējiet slāņus “Energoefektivitātes rādītāji apkurei” un “Renovētās ēkas”. Informācija parādās gan kartē ar ēkām atbilstošu krāsu kodējumu, kas norāda to energoefektivitātes klasi un siltumenerģijas patēriņu, gan arī izvēlējoties slāņa papildopciju “Skatīt atribūtu tabulā” – Datu tabulas veidā.
  2. Detalizēta informācija: Klikšķinot uz konkrētās ēkas, tiek parādīta detalizēta informācija par tās energoefektivitātes klasi apkurei, energoefektivitātes novērtējumu apkurei, pēc kā tiek piešķirta klase un siltumenerģijas patēriņu pēdējos 12 mēnešos. Šī informācija var būt noderīga, lai izprastu konkrētās ēkas energoefektivitātes stāvokli un apsvērtu nepieciešamos uzlabojumus.
  3. Salīdzinājums un analīze: Izmantojiet karti, lai salīdzinātu siltumenerģijas patēriņu apkurei un energoefektivitāti ar citām ēkām. Tas palīdz identificēt labākos energoefektivitātes prakses piemērus un noteikt, kurās jomās ir vislielākais potenciāls uzlabojumiem.
  4. Apskatīt atjaunotās ēkas: Karte sniedz iespēju apskatīt tuvākās atjaunotās ēkas. Šie piemēri var kalpot kā iedvesma un informācijas avots par iespējamiem renovācijas risinājumiem.

Rīgas iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi izmantot “Siltuma karti” un iepazīties ar savu ēku energoefektivitātes līmeni un siltumenerģijas patēriņu. Lai saņemtu profesionālas konsultācijas par ēkas atjaunošanas iespējām un pieejamajiem finansēšanas avotiem, apmeklējiet www.renove.lv.Tur jūs varat pieteikties konsultācijām un uzzināt vairāk par valsts atbalsta programmām, kas palīdzēs segt tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas un citus renovācijas izdevumus.

“Siltuma karti” plānots turpmāk attīstīt, papildinot to ar vēl detalizētāku informāciju par veikto ēku renovāciju, kā arī uzskaitot vairāk objektu. Apkures sezonā dati tiks atjaunoti katru mēnesi, nodrošinot aktuālu informāciju par ēku energoefektivitāti un siltumenerģijas patēriņu.

Izmantojot šo rīku, Rīgas iedzīvotāji uzzinās par savas ēkas energoefektivitātes stāvokli, varēs izvērtēt ēkas renovācijas nepieciešamību un veikt datos balstītus lēmumus mājokļu atjaunošanai.

Informāciju sagatavoja: Ineta Miglāne, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: ineta.miglane@riga.lv