Skolēni mācās klasē

Sagaidot Skolotāju dienu, Rīgas dome izmaksās ikgadējās naudas balvas 75 eiro apmērā katram pašvaldības pedagogam. Papildus tiks piešķirts pašvaldības finansiāls atbalsts pedagogiem un iestāžu vadītājiem, ņemot vērā pieaugušo darba intensitāti, tai skaitā saistībā ar audzēkņu testēšanas procesa nodrošināšanu. 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir radis iespēju iestāžu budžetos piešķirt papildu finansējumu to darbinieku atbalstam, kam pieaugusi darba intensitāte saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu un skolēnu testēšanas procesa organizēšanu. Šim mērķim Rīgas pašvaldība ir atvēlējusi 50 eiro uz vienu likmi, ko iestādes izmaksās darbiniekiem atbilstoši katra noslodzei.

Atzīmējot Skolotāju dienu, Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi gan vispārējās izglītības skolās, pirmsskolās, gan interešu izglītības centros, mūzikas, mākslas un sporta skolās saņems naudas balvu 75 eiro apmērā. Šim mērķim Rīgas pašvaldība atvēlējusi finansējumu 871 725 eiro apmērā.


Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838; mob. 26708034; e-pasts: indra.vilde@riga.lv