Drošība Pilsētā un sabiedrībā
Zemledus makšķernieki uz Ķīžezera
Maija Zara/LETA

No 28. janvāra atcelts aizliegums atrasties uz triju Rīgas administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju un jūras piekrastes ūdeņu ledus.

No 28. janvāra, uz ledus atrasties drīkst:

  • Ķīšezera posmā no Ostas prospekta 11D līdz Cimzes ielai 12 – ne tālāk par 50 m no krasta līnijas;
  • Strazdupītes posmā no Brīvības gatves 417A līdz Vidzemes alejai 3;
  • Juglas kanāla līcī pie Jaunciema ielas 4A (papildus aizliegt atrasties 170 m attālumā no ietekas Juglas kanālā)

Atgādinām, ka ņemot vērā mainīgos laikapstākļus un iespējamību, ka ledus kārta nav pietiekami izturīga, joprojām ir aizliegts atrasties uz pārējo pilsētas teritorijā pieejamo publisko ūdenstilpju vai to daļu un Rīgai piegulošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus.

Pašvaldība atgādina, ka ledus biezums dažādās vietās var būt atšķirīgs, simtprocentīgu drošību garantēt nav iespējams, tādēļ iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem un pašiem jāizvērtē sava drošība, kāpjot un atrodoties uz ledus.

Ar pilsētas izpilddirektora rīkojumu uz Rīgas ūdenstilpēm ir noteikts paaugstinātas bīstamības periods, kura laikā, ja netiek piemēroti atsevišķi izņēmumi, iedzīvotājiem atrasties uz ledus ir aizliegts.

Atbildība par atrašanos uz ledus vietās, kur tas nav atļauts, ir noteikta Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Par likuma pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.