Stabiņi un puķu kastes uz Baznīcas ielas

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka publiski izskanējusī informācija par satiksmi regulējošo plastmasas stabiņu apkopes izmaksām tikai daļēji atbilst patiesajai situācijai. 

Šī gada līguma kopējā summa par ielu norobežojošo elementu  uzturēšanu ir 39 000 eiro, kas ir izdalīta uz vairākām pozīcijām un stabiņu apkope ir tikai viena no tām.

Stabiņu apkope notiek atbilstoši reālajai situācijai, pārsvarā tīrot tikai tos stabiņus, kad tas ir nepieciešams satiksmes drošības nodrošināšanai.

Stabiņu apkope neietver tikai paša stabiņa nomazgāšanu, bet arī apsekošanu, materiālu, darbaspēku un citas ar apkopi saistītas izmaksas.

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai ceļa norobežojošo elementu vizuālo apskati veic vienu reizi nedēļā. Ja apskates laikā tiek konstatēts, ka kāds no stabiņiem ir netīrs un nav redzami atstarojošie elementi, tādējādi apdraudot satiksmes drošību, tad nekavējoties tiek organizēta tā attīrīšana. Ja apsekošanas rezultātā konstatēts, ka stabiņš ir netīrs, bet neapdraud satiksmes drošību, tad tā mazgāšana tiek veikta vēlāk - vidēji reizi mēnesī. 

Darbu veicēji regulāri atskaitās Satiksmes departamentam par paveiktajiem un plānotajiem darbiem. Darbu izpildītājs gan pirms, gan pēc darbu veikšanas veic foto fiksācijas ar precīzu vietu, datumu un laiku, kas Satiksmes departamenta darbiniekiem palīdz izvērtēt nepieciešamību veikt stabiņa apkopi.
 
Satiksmes departaments īpaši akcentē, ka stabiņi netiek mazgāti katru dienu un, ka netiek mazgāti arī pilnīgi visi ielās uzstādītie stabiņi. Primāri mazgāti tiek tie stabiņi, kuri apdraud satiksmes drošību.
 
Plašāka informācija: Lelde Rudzika Rīgas domes Satiksmes departamenta Galvenā referente, tālr. 26568332