Atpūta Drošība Pilsētā
Ūdens tilpe ziemā

Ņemot vērā laikapstākļus, meteoroloģiskās prognozes, kā arī iespējamību, ka ūdens neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta, no šodienas, 21. decembra, ir stājies spēkā aizliegums atrasties uz visu Rīgas administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju ledus.

Rīgas pašvaldības policijas paaugstinātas bīstamības periodā aicina iedzīvotājus neriskēt ar savu dzīvību un nekāpt uz ledus, kā arī pieskatīt savas atvases un nebūt vienaldzīgiem par apkārtējo drošību. Ja redzat kādu atrodamies uz ledus, aicinām nekavējoties ziņot policijai pa tālruni 110.

Atbildība par atrašanos uz ledus lieguma laikā ir noteikta Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Par likuma pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.