Cilvēks tīra sniegu

Saistībā ar mainīgiem laika apstākļiem un biežiem nokrišņiem, kā rezultātā uz ietvēm un ēku jumtiem krājas apledojums un sniegs, pašvaldība vērš namu īpašnieku un apsaimniekotāju uzmanību uz pienācīgu saviem īpašumiem piegulošo teritoriju un namu jumtu sakopšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pašvaldība Rīgas domes Administratīvajai inspekcijai uzdevusi pastiprināti kontrolēt ietvju attīrīšanu no sniega un pretlīdes materiālu kaisīšanu slīdamajās mazināšanai, lai nodrošinātu drošu iedzīvotāju pārvietošanos. Tāpat arī pašvaldības dienestiem, struktūrām un apsaimniekotājiem uzdots pārbaudīt savā atbildībā esošo ietvju un ēku jumtu tīrību.

Tostarp vairāk nekā 170 namu apsaimniekošanas biedrībām un uzņēmumiem Rīgas dome nosūtījusi atgādinājumu par nepieciešamību pievērst īpašu uzmanību viņu pārraudzībā esošo ietvju un ēku jumtu attīrīšanai no sniega un apledojuma.

Pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi paredz gājēju ietvju un pagalma celiņu attīrīšanu no sniega un pretslīdes materiāla kaisīšanu. Sakopšanas darbi veicami katru dienu līdz plkst. 8, nodrošinot gājēju drošu pārvietošanos.

Vēršam uzmanību, ka ietves nav obligāti pilnībā jāatbrīvo no apledojuma, jo šāda prasību izpilde ir nesamērīga, un tā rosina pārmērīgu sāls lietošanu. Sniega un apledojuma laikā ietves attīrāmas vismaz 50% apjomā no kopējā to platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m platumā. 

Tāpat arī namu īpašniekiem ir jānodrošina sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, būvju jumtiem un lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem. Savukārt situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība, jāveic bīstamo vietu norobežošana.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus šajā laikā būt īpaši uzmanīgiem, pārvietojoties gar ēkām. Arī autovadītājiem pirms spēkrata novietošanas ieteicams pavērst skatu uz blakus esošā nama jumtu.

Par savlaicīgu ietvju un ēku jumtu neattīrīšanu no sniega un apledojuma Rīgas domes saistošie noteikumi paredz administratīvos sodus. Maksimālais sods fiziskām personām var sasniegt 350 eiro, bet juridiskām personām – 1400 eiro. 

    Par nenotīrītām ietvēm vai jumtiem iedzīvotāji aicināti ziņot pašvaldībai: