Informācija medijiem Rīgas domē
Teātra laukums

Noslēdzies Pilsētas attīstības departamenta rīkotais metu konkurss "Teātra laukums ar Aspazijas pieminekli". Līdz ar idejas par Aspazijas pieminekli īstenošanu bija iecerēts ap to izveidot arī sakārtotu publisko ārtelpu — Teātra laukumu. Metu konkurss noslēdzies ar veicināšanas balvas pasniegšanu. Šobrīd tiek apsvērta iespēja konkursu nākotnē rīkot atkārtoti.

Pilsētas attīstības departamenta rīkotajā metu konkursā kopumā tika pieteikti septiņi meti. Starp piedāvājumiem bija gan Aspazijas pašas, gan viņas radīto literāro tēlu figurālie atveidojumi, gan abstrakti vides objekti, kā arī piedāvājumi dzejnieces piemiņu iemūžināt visa laukuma formā. Izskatot pieteikumus, žūrijas komisija vērtēja Teātra laukuma plānojuma un pieminekļa rakstura vienotību, priekšlikumu arhitektoniski telpisko, ainavisko un pilsētbūvniecisko kvalitāti, māksliniecisko vērtību, atbilstību vides mērogam un citus būtiskus aspektus.

Rezultātā žūrijas komisija nolēma pirmo vietu metu konkursā nepiešķirt, jo neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netika atzīts par īstenojamu bez būtiskām izmaiņām piedāvātajās koncepcijās. Gala rezultātā žūrija izvēlējās otrās un trešās vietas ieguvējus, kā arī piešķira veicināšanas balvu. Tomēr, atverot aploksnes, kurās iesniegta informācija par metu autoriem un to kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, konstatēts, ka otrās vietas ieguvējs nav iesniedzis nevienu no nepieciešamajiem dokumentiem, bet trešās vietas darba autori nav pievienojuši atsevišķus dokumentus. Līdz ar to otrā un trešā vieta konkursā tiek anulēta, un tām paredzētās godalgas netiks izmaksātas.

Konkursa rezultāti nozīmē, ka neviens no metu konkursā iesniegtajiem darbiem Teātra laukumā netiks īstenots. Šobrīd tiek apsvērta iespēja nākotnē rīkot atkārtotu konkursu.

Žūrijas priekšsēdētāja Evelīna Ozola skaidro: “Dažos no konkursa darbiem veiksmīgāk atrisināts Teātra laukuma iekārtojums, citos — meistarīgāk veidots Aspazijas piemineklis, taču diemžēl nevienā metā nav izdevies panākt abus — gan emocionāli uzrunājošu vides objektu, gan mūsdienu pilsētniekam ērtu un Vecrīgas vidē iederīgu laukuma iekārtojumu. Vienlaikus arī žūrijas vidū būtiski atšķiras viedokļi par laukumam un piemineklim piemērotāko risinājumu.”

Metu konkursā otrajā vietā sākotnēji ierindojās mets ar devīzi “Dora”, kurā Aspazijas piemineklim piedāvāts ekspresīvs Zalkša līgavas tēls, savukārt laukumā veidots monumentāls ansamblis ar atsaucēm uz senās Grieķijas arhitektūru. Meta autori izvēlējušies palikt anonīmi. Trešā vieta sākotnēji piešķirta metam ar devīzi “Mīla Kaisle Drosme” (autori — arhitektu birojs "Sampling"), kas piedāvāja laukumā veidot māksliniecisku objektu grupu — kūstošu sirdi, liesmu un rozes tetovējumu.

Veicināšanas balva - 750 eiro - pasniegta metam ar devīzi “Uzziedēja” (autori — ainavu arhitektūras darbnīca "Alps"), kurā Teātra laukums papildināts ar bagātīgiem apstādījumiem, bet Aspazijas piemineklis veidots ar atpazīstamu dzejnieces siluetu un sejas vaibstiem. Žūrija izcēla risinājuma mājīgo un romantisko atmosfēru, tomēr norāda arī uz trūkumu - laukuma pārsātinātību ar dažādām detaļām.

Žūrijas komisiju vadīja Pilsētas galvenā dizainere Evelīna Ozola. Žūrijas komisijā strādāja Pilsētas attīstības departamenta speciālisti Arnita Verza un Aigars Kušķis, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pārstāve Anna Ancāne, Latvijas Arhitektu savienības pārstāve - arhitekte un ainavu arhitekte Daiga Veinberga, Latvijas Mākslinieku savienības pārstāvis - tēlnieks Uldis Zariņš un Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāvis - scenogrāfs un režisors Viktors Jansons. Kā eksperti iesniegtos metus izskatīja un savu viedokli sniedza arī AS "Valters un Rapa" pārstāvis Andris Gobiņš un Vecrīgas biedrības pārstāvis Guntis Stirna.

Informāciju sagatavoja: Lelde Rudzika, Rīgas pašvaldīoibas Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: lelde.rudzika@riga.lv

Veicināšanas godalgas mets
Veicināsanas godalga mets ar devīzi “Uzziedēja”
Veicināšanas godalgas mets
Veicināsanas godalga mets ar devīzi “Uzziedēja”