Rīgas Centrāltirgus un televīzijas tornis

Domājot par Centrāltirgus apkārtnes attīstību, aizvien aktuāls ir jautājums par bezpajumtnieku patversmes un atskurbšanas telpu izveidošanu, atslogojot pilsētas centra vidi. 

Rūpējoties, lai visu Rīgas iedzīvotāju vajadzību īstenošana būtu līdzsvarā, šī sociālā pakalpojuma nodrošināšanai tiek meklēta piemērotāka vieta. 

Ņemot vērā, ka šobrīd centrā nav atbilstošas vietas patversmes ar atskurbšanas pakalpojumu izveidei, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns, kopā ar Rīgas domes Labklājības departamentu, Īpašuma departamentu, Pašvaldības policiju un Sociālo jautājumu komitejas vadītāju Viesturu Kleinbergu apskatīja vairākas vietas Rīgā, kur šādas sociālu pakalpojumu sniegšanas vieta varētu atrasties. 

Būtisks ir patversmes novietojums un pieejamība darbiniekiem un operatīvajam transportam, sabiedriskā transporta satiksmei un virknei citu nosacījumu, kas ir nozīmīgi, lai sniegtais pakalpojums sasniegtu mērķauditoriju. Viena no vietām, kas tiek izskatīta kā piemērota patversmes izveidei, atrodas Daugavgrīvas ielā, teritorijā, kas šobrīd ir pamesta un nesakopta. Apskatot Valsts un Pašvaldības policijas iecirkņa ēku Bolderājā, tika gūts priekšstats par būvniecības izmaksām līdzīgai ēkai. 

“Naktspatversmes atrašanās nepiemērotā vietā un nepiemērotās telpās ir ilgstoši nerisināta Rīgas problēma. Tā apgrūtina Centrāltirgus un plašākas apkaimes sekmīgu attīstību, tāpēc meklējam risinājumu, kas ļautu gan nodrošināt pakalpojuma kvalitāti, gan radīt pievilcīgu vidi pilsētniekiem un pilsētas viesiem,” sacīja Rīgas vicemērs Edvards Smiltēns.

“Bezpajumtniecības jautājumu Eiropā risina dažādi un vienas pareizās atbildes nav. Neraugoties uz to, cik šī problēma var šķist neērta vai nepatīkama, pilsētas uzdevums ir izdarīt visu, lai rīdziniekiem, kam nepieciešama palīdzība, šis sociālais pakalpojums būtu pieejams atbilstošā apjomā, tam piemērotā vietā un telpās,” uzsvēra Viesturs Kleinbergs.

Amatpersonas vienojās, ka tuvākās nedēļas laikā tiks izvērtēti iespējamie patversmes pārcelšanas risinājumi un tālākie nepieciešamie soļi. Patlaban  Rīgā bezpajumtnieki palīdzību var saņemt deviņās patversmēs, bet tikai vienā no tām pieejams arī atskurbšanas pakalpojums.