Pieturvieta

Rīgas dome aicina pilsētas iedzīvotājus, biedrības, uzņēmumus uz diskusiju par sabiedriskā transporta savienojuma punktiem ar dzelzceļa stacijām jeb “mobilitātes punktiem”, kas norisināsies 4. oktobrī no plkst. 17.00 līdz 18.30 MS Teams vidē. Diskusijas dalībnieki tiks iepazīstināti ar pašvaldības ieceri un varēs izteikt savus priekšlikumus savienojuma punktu veiksmīgai integrēšanai pilsētvidē.

Rīgas pašvaldības Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde ir uzsākusi projekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkti ar dzelzceļa stacijām un pieturas punktiem Alfa, Atgāzene, Slokas iela, Brasa, Vecdaugava, Turība, Mangaļi, Vecāķi, Gaisma” jeb ”mobilitātes punktu” īstenošanu.

Lai izveidotu sabiedriskā transporta savienojuma punktus ar dzelzceļa stacijām, šī gada martā Rīgas pašvaldība noslēdza līgumus ar SIA “BM projekts” par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi. Līguma ietvaros paredzēts veikt 9 dzelzceļa staciju piegulošās (saistītās) teritorijas labiekārtošanu, nodrošinot dzelzceļa stacijas platformas savienošanu ar esošo satiksmes infrastruktūru.

Projekta ietvaros primāri tiek paredzēts izveidot satiksmes infrastruktūru gājējiem, velobraucējiem un mikromobilitātes rīku lietotājiem, sabiedriskā transporta infrastruktūru, sekundāri pie savienojuma punktiem paredzēts nodrošināt piebraukšanu automašīnām ar iespēju īslaicīgi apstāties, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu vidi un dzīves apstākļus apkārtējās teritorijas iedzīvotājiem.

Būvprojekta izstrāde ir sākuma stadijā. Līdz ar to, lai projekta risinājumos iespēju robežās tiktu ietverti nosacījumi un rīdzinieku priekšlikumi, kas nodrošinātu savienojuma punktu veiksmīgu integrēšanu pilsētvidē, 4. oktobrī tiek organizēta publiska diskusija, kurā projekta izstrādātāji iepazīstinās ar plānotajiem risinājumiem.

Diskusija norisināsies MS Teams vidē, 4. oktobrī no plkst. 17.00 līdz 18.30. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju MS Teams vidē, aicinām līdz 4. oktobra plkst. 12.00 reģistrēties šeit (https://forms.office.com/e/JeCJkr5jRX). Sanāksmē varēs piedalīties tikai reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta individuāli katram reģistrētajam dalībniekam. Pēc prezentācijas ikvienam dalībniekam būs iespēja izteikt savu viedokli un priekšlikumus. Diskusija tiks translēta Rīgas domes mājas lapā riga.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Informāciju sagatavoja: Tatjana Smirnova, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts tsmirnova11@riga.lv.