Informācija par pašvaldības kapitālsabiedrībām piederošajiem vai to pārvadīšanā un apsaimniekošanā nodotajiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem zemes vienībām un būvēm

Informācija par pašvaldības kapitālsabiedrībām piederošajām vai to pārvadīšanā un apsaimniekošanā nodotajām mežaudzēm