Publikācijas datums:
Grozījumu datums:
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Pasūtītājs
'RĪGAS SILTUMS' AS
Līguma izpildes vieta
Piedrujas iela 14, 16 (LATVIJA), LV-1073
Iepirkuma procedūra
Neregulēts iepirkums
Kontakti
inga.vedike [at] rs.lv