Vertikālo karogu, karogu mastos eksponēšanas nodrošinājums pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros

Piegādātājs / izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'UNITED WORKSHOPS'
RD IKSD 2020/4
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD PIKN 2020/06
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2020/5
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDSD 2020/1
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 19.02.2020.
Iesniegšanas datums

Dailes teātra teritorijas labiekārtojuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Piegādātājs / izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'MADE arhitekti
RDĪD 2019/50
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās

Piegādātājs / izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'APSA BŪVE'
RDĪD 2020/31
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD PIKN 2020/01
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Sintētisko trošu un to komplektējošo materiālu piegāde

Piegādātājs / izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'KB Tech'
RPA “Rīgas gaisma” 2020/02/M
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana

Piegādātājs / izpildītājs
ADB 'Gjensidige' Latvijas filiāle
RD PIKN 2019/20
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Par alumīnija laivas un kvadricikla piegādi

Piegādātājs / izpildītājs
'Pro R-motors' SIA
RPP 2020/5
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2020/27
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD PIKN 2020/02
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Aldara parka pārbūve (1.kārta, 2.kārta un 3.kārta)

Piegādātājs / izpildītājs
'Guliver Construction' Pilnsabiedrība
RD PAD 2020/4
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 10.03.2020.
Iesniegšanas datums
RD PIKN 2020/03
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD PAD 2020/1
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2020/15
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2020/9
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2020/11
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2020/7
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2020/12
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD IKSD 2020/7
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RPA “Rīgas gaisma” 2020/06/M
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Atkritumu savākšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Piegādātājs / izpildītājs
'Tehniskais Dienests' SIA
RD DMV 2020/03
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Dažādu atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi

Piegādātājs / izpildītājs
'Ferrus' AS
RD PIKN 2020/07
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 28.02.2020.
Iesniegšanas datums

Par formas tērpu elementu piegādi

Piegādātājs / izpildītājs
'SYNERGY' SIA
Līgumsumma
124740
RPP 2020/2
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 20.03.2020.
Iesniegšanas datums