RDITC 2019/25
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 07.01.2020.
Iesniegšanas datums
RDITC 2018/001
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD PIKN 2018/20
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD PIKN 2018/23
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RPA “Rīgas gaisma” 2020/02/M
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums