Frakcijas vadītājs:

Frakcijas deputāti:

Frakcijas referenti:

Daiga Rutka

Galvenā referente - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 508.kab.
Daiga.Rutka [at] riga.lv