Frakcijas vadītājs:

Frakcijas vaditāja vietnieks:

Frakcijas deputāti:

Frakcijas referenti:

Daiga Rutka

Frakcijas “Par!/PROGRESĪVIE” galvenā referente - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 508.kab.
Daiga.Rutka [at] riga.lv

Baiba Puisīte

Frakcijas “Par!/PROGRESĪVIE” galvenā referente - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 508.kab.
Baiba.Puisite [at] riga.lv

Ivars Bandonis

Frakcijas “Par!/PROGRESĪVIE” galvenais referents - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 508.kab.
Ivars.Bandonis [at] riga.lv