2008

 1. Rīgas domes 18.12.2007. saistošie noteikumi Nr.102 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžetu"
  1. Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētais budžets 2008.gadam (1.pielikums)
  2. Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi (2.pielikums)
  3. Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām (3.pielikums)
  4. Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (4.pielikums)
  5. Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām (5.pielikums)
  6. Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta (6.pielikums)
  7. Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 2008.gadam (7.pielikums)
  8. Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma programma 2008.gadam (8.pielikums)
  9. Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta ieņēmumi, izdevumi atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, investīcijas un finansēšana (9.pielikums)
  10. Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji saskaņā ar pašvaldības autonomajām funkcijām (10.pielikums)
  11. Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (11.pielikums)
 2. Paskaidrojuma raksts un Rīgas domes priekšsēdētāja ziņojums par Rīgas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžetu
  1. Rīgas domes norēķini par aizņēmumiem un saistības (01.01.2007.-01.01.2011.) (Paskaidrojuma raksta pielikums)

2007

 1. Rīgas domes 19.12.2006. saistošie noteikumi Nr.65 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžetu"
  1. Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētais budžets 2007.gadam (1.pielikums)
  2. Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi (2.pielikums)
  3. Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām (3.pielikums)
  4. Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (4.pielikums)
  5. Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām (5.pielikums)
  6. Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta (6.pielikums)
  7. Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 2007.gadam (7.pielikums)
  8. Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma programma 2007.gadam (8.pielikums)
  9. Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada pamatbudžeta ieņēmumi, izdevumi atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, investīcijas un finansēšana (9.pielikums)
  10. Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji saskaņā ar pašvaldības autonomajām funkcijām (10.pielikums)
  11. Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (11.pielikums)
 2. Paskaidrojuma raksts un Rīgas domes priekšsēdētāja ziņojums par Rīgas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžetu
  1. Rīgas domes norēķini par aizņēmumiem un saistības (01.01.2006.-01.01.2010.) (Paskaidrojuma raksta pielikums)

2006

 1. Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.33 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžetu"
  1. Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētais budžets 2006.gadam (1.pielikums)
  2. Rīgas pilsētas pašvaldības 2006.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi (2.pielikums)
  3. Rīgas pilsētas pašvaldības 2006.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām (3.pielikums)
  4. Rīgas pilsētas pašvaldības 2006.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (4.pielikums)
  5. Rīgas pilsētas pašvaldības 2006.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām (5.pielikums)
  6. Rīgas pilsētas pašvaldības 2006.gada mērķdotācijas no valsts budžeta (6.pielikums)
  7. Investīciju programma 2006.gadam (7.pielikums)
  8. Rīgas pilsētas pašvaldības 2006.gada speciālā budžeta mērķdotācijas no valsts autocelju fonda (pašvaldības ceļu fonda) izlietojuma programma (8.pielikums)
  9. Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma programma (9.pielikums)
  10. Rīgas pilsētas pašvaldības 2006.gada pamatbudžeta ieņēmumi, izdevumi pēc valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas, investīcijas un finansēšana (10.pielikums)
  11. Rīgas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta programmu mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji saskaņā ar pašvaldības pastāvīgajām funkcijām (11.pielikums)
 2. Paskaidrojuma raksts un Rīgas domes priekšsēdētāja ziņojums par Rīgas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžetu
  1. Rīgas domes norēķini par aizņēmumiem un saistības (01.01.2005.-01.01.2009.) (Paskaidrojuma raksta pielikums)

2005