Vedot sniegu uz norādītajām vietām, jāievēro Aizsargjoslu likums gar augstspriegumu līnijām (7m), kā arī jāseko, lai sniegs nav ar sadzīves atkritumiem. 

Rīgas Austrumu izpilddirekcija

Adrese Kadastra apzīmējums Platība sniega izvietošanai m2
Lidlauka iela 0100 125 0611 12 150
Lidlauka ielas daļās
(ar piekļuvi no Maskavas ielas)                     
0100 125 0297 8005
0100 125 0507 8005
1 209
1 641

Pirms sniega vešanas uz sniega izvešanas vietu:

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija un Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija

Adrese Kadastra apzīmējums  Platība sniega izvietošanai m2
Rītausmas iela 35
(atrodas Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas
administratīvajā teritorijā)
0100 107 0310
0100 107 0610
18 833

Pirms sniega vešanas uz sniega izvešanas vietu: