Frakcijas vadītājs

Frakcijas vadītāja vietnieks

Frakcijas deputāti:

Frakcijas referente

Anna Salīte

Galvenā referente - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 508.kab.
Anna.Salite [at] riga.lv