Datums 6. marts, 2020
Laiks10.00
Vieta Rīgas domes sēžu zāle
 1. Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas pilsētas rīcības komitejas izveidi    RD-20-3233-lp    D.Vīksna
 2. Par Ivetas Vitkovskas iecelšanu Rīgas 36.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā    RD-20-3165-lp    I.Balamovskis
 3. Par Nataļjas Žovņerčukas iecelšanu Rīgas 258.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā    RD-20-3166-lp    I.Balamovskis
 4. Par atļauju Vinetai Rūtenbergai savienot amatus    RD-20-3169-lp    I.Balamovskis
 5. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.137 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"    RD-20-3167-lp    I.Balamovskis
 6. Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība    RD-20-3151-lp    M.Moors
 7. Par izmaiņām Rīgas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Rīgas domes 13.09.2005. lēmumā Nr.387    RD-20-3155-lp    A.Krasnogolovs
 8. Par izmaiņām Rīgas bāriņtiesas sastāvā un grozījumu Rīgas domes 13.09.2005. lēmumā Nr.387    RD-20-9-lp    A.Krasnogolovs
 9. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma Imantas 7.līnijā 4, Rīgā (kadastra Nr.01000930224), atsavināšanu    RD-20-3213-lp    E.Rorbaka
 10. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā īpašuma Sporta ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000180071), daļas atsavināšanu    RD-20-3308-lp    E.Rorbaka
 11. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā īpašuma Dammes ielā, Rīgā (kadastra Nr.01001172012), daļas maiņu pret Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kāļu ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000732196)    RD-20-3309-lp    E.Rorbaka
 12. Par nekustamā īpašuma Baložu ielā 24, Rīgā (kadastra Nr.01005600085), pirmpirkuma tiesību izmantošanu    RD-20-2-lp    E.Rorbaka
 13. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Vestienas ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000711105; kadastra apzīmējums 01000711100), atsavināšanu     RD-20-3214-lp    L.Plahotina
 14. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Dignājas ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000730450; kadastra apzīmējums 01000730337), atsavināšanu     RD-20-3215-lp    L.Plahotina
 15. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Jūrmalas gatvē, Rīgā (kadastra Nr.01000820557; kadastra apzīmējums 01000820555), atsavināšanu     RD-20-3216-lp    L.Plahotina
 16. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Drustu ielā, Rīgā (kadastra Nr.01001050473; kadastra apzīmējums 01001050372), atsavināšanu     RD-20-3217-lp    L.Plahotina
 17. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Sapieru ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000350017; kadastra apzīmējums 01000350018), atsavināšanu     RD-20-3218-lp    L.Plahotina
 18. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) bez adreses, Rīgā (kadastra Nr.01000710284; kadastra apzīmējums 01000710285), atsavināšanu     RD-20-3219-lp    L.Plahotina
 19. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Dārziņu 1.līnijā, Rīgā (kadastra Nr.01001250734; kadastra apzīmējums 01001250733), atsavināšanu    RD-20-3220-lp    L.Plahotina
 20. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Duntes ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000240392; kadastra apzīmējums 01000240363), atsavināšanu    RD-20-3221-lp    L.Plahotina
 21. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Staburaga ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000730522; kadastra apzīmējums 01000730520), atsavināšanu     RD-20-3222-lp    L.Plahotina
 22. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Sesku ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000711131; kadastra apzīmējums 01000711118), atsavināšanu    RD-20-3223-lp    L.Plahotina
 23. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Sesku ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000711129; kadastra apzīmējums 01000711115), atsavināšanu     RD-20-3224-lp    L.Plahotina
 24. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Buļļupes ielā 4, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000011206), 958/3532 domājamo daļu atsavināšanu     RD-20-3225-lp    L.Plahotina
 25. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Zasas ielā 20, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001212602), atsavināšanu     RD-20-3226-lp    L.Plahotina
 26. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Stopiņu ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000711145; kadastra apzīmējums 01000711144), atsavināšanu    RD-20-3288-lp    L.Plahotina
 27.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) bez adreses, Rīgā (kadastra Nr.01001201086; kadastra apzīmējums 01001201085), atsavināšanu     RD-20-3289-lp    L.Plahotina
 28. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Mangaļu prospektā 3A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001200142), atsavināšanu     RD-20-3290-lp    L.Plahotina
 29. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Valdeķu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000790017), atsavināšanu    RD-20-3291-lp    L.Plahotina
 30. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Valdeķu ielā bez numura, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000790014), atsavināšanu    RD-20-3292-lp    L.Plahotina
 31. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Valdeķu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000790019), atsavināšanu    RD-20-3293-lp    L.Plahotina
 32. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Ormaņu ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000590177; kadastra apzīmējums 01000590166), atsavināšanu    RD-20-3294-lp    L.Plahotina
 33. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Imantas 1.līnijā 19A, Rīgā (kadastra Nr.01000930492; kadastra apzīmējums 01000930491), atsavināšanu    RD-20-3295-lp    L.Plahotina
 34. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Rīgā (kadastra Nr.01000920783; kadastra apzīmējums 01000920782) atsavināšanu    RD-20-3296-lp    L.Plahotina
 35. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Aizvaru ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000711143; kadastra apzīmējums 01000711141), atsavināšanu     RD-20-3297-lp    L.Plahotina
 36. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Plaužu ielā 14, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001210643), 2/9 domājamo daļu privatizācijas pabeigšanu    RD-20-3302-lp    L.Plahotina
 37. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta Kurbada ielā 3A, Rīgā, privatizācijas pabeigšanu     RD-20-3303-lp    L.Plahotina
 38.  Nr.1000582015), privatizācijas pabeigšanu    RD-20-3304-lp    L.Plahotina
 39. Par nekustamā īpašuma Lapu ielā 24, Rīgā (kadastra Nr.01000590145), iznomāšanu, rīkojot nomas tiesību izsoli    RD-20-3211-lp    V.Ozoliņš
 40. Par grozījumiem Rīgas domes 11.02.2014. lēmumā Nr.749 "Par Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisiju"    RD-20-3287-lp    B.Maizenbergs
 41. Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Jāņavārtu ielā 18, Rīgā    RD-20-3162-lp    E.Piņķe
 42. Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Radžu ielā 18, Rīgā    RD-20-3163-lp    E.Piņķe
 43. Par grozījumiem Rīgas domes 2019.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.87 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā"    RD-20-27-lp    E.Piņķe
 44.  Par grozījumiem Rīgas domes 20.10.2009. lēmumā Nr.450 "Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisiju"    RD-20-8-lp    J.Belkovskis
 45. Par atlaides piemērošanu SIA "Jaunā Teika" un SIA "Jaunā Teika offices" pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā aprēķinā    RD-20-3149-lp    O.Krūze
 46. Par atlaides piemērošanu SIA "LIDL Latvija" pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā aprēķinā    RD-20-3240-lp    O.Krūze
 47. Par zemesgabala Ēvalda Valtera ielā 44 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai     RD-20-3241-lp    Z.Miķelsone
 48. Par aktualizētā Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 2019.-2020.gadam apstiprināšanu    RD-20-3156-lp    G.Ruskuls
 49. Grozījumi Rīgas domes 2018.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.67 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai"    RD-20-23-lp    D.Kalniņa
 50. Par kvartāla starp Ieriķu ielu, Kastrānes ielu, Raunas ielu un Burtnieku ielu, Rīgā, tematiskā plānojuma apstiprināšanu    RD-20-3245-lp    R.Freimane
 51. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās telpas Augļu ielā 11A-603, Rīgā, lietošanas veida maiņu    RD-20-3246-lp    R.Freimane
 52. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Rīgā (kadastra apzīmējums 01000780359) nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā Vizlas ielā 6, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai    RD-20-3264-lp    R.Freimane
 53. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Rīgā (kadastra apzīmējums 01000762067) nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Zasulauka ielā 19, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem    RD-20-3265-lp    R.Freimane
 54.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000810132), nodošanu īpašumā dzīvojamo māju Volguntes ielā 108, Rīgā, un Volguntes ielā 108A, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem    RD-20-3266-lp    R.Freimane
 55.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000760380), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Šampētera ielā 5A, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem    RD-20-3267-lp    R.Freimane
 56. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Maskavas ielā 254 k-2, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000782251), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā Maskavas ielā 254 k-2, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai    RD-20-3193-lp    R.Freimane
 57. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000660013), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Bēnes ielā 2, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem    RD-20-3194-lp    R.Freimane
 58. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001030294), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Zvīņu ielā 7, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem    RD-20-3195-lp    R.Freimane
 59. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Rīgā (kadastra apzīmējums 01000760483), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Zalves ielā 40, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem    RD-20-3196-lp    R.Freimane
 60. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Gaiļezera ielā 4-217, Rīgā    RD-20-3197-lp    R.Freimane
 61. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Hipokrāta ielā 17-102, Rīgā     RD-20-3198-lp    R.Freimane
 62. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Hipokrāta ielā 21-37, Rīgā    RD-20-3199-lp    R.Freimane
 63. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Juglas ielā 51-45, Rīgā    RD-20-3200-lp    R.Freimane
 64. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Valdeķu ielā 60 k-1-27, Rīgā    RD-20-3201-lp    R.Freimane
 65. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Valdeķu ielā 60 k-1-71, Rīgā    RD-20-3202-lp    R.Freimane
 66. Par Rīgas domes 16.01.2015. lēmuma Nr.2151 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Buru ielā 9-15, Rīgā" atzīšanu par spēku zaudējušu     RD-20-3203-lp    R.Freimane
 67. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Augusta Dombrovska ielā 11-1G, Rīgā    RD-20-3268-lp    R.Freimane
 68. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 27-17, Rīgā    RD-20-3269-lp    R.Freimane
 69. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 222C-44, Rīgā    RD-20-3270-lp    R.Freimane
 70. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 222C-78, Rīgā    RD-20-3271-lp    R.Freimane
 71. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Jāņa Asara ielā 15-104, Rīgā    RD-20-3272-lp    R.Freimane
 72. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Esplanādes ielā 8-15, Rīgā    RD-20-3273-lp    R.Freimane
 73. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Baltajā ielā 19-73, Rīgā    RD-20-3274-lp    R.Freimane
 74. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Vijolīšu ielā 6-54, Rīgā    RD-20-3275-lp    R.Freimane
 75. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Vecmīlgrāvja ielā 6-61, Rīgā     RD-20-3276-lp    R.Freimane
 76. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Vecmīlgrāvja ielā 6-67, Rīgā    RD-20-3277-lp    R.Freimane
 77. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Bāriņu ielā 11-41, Rīgā    RD-20-3278-lp    R.Freimane
 78. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Bāriņu ielā 11-47, Rīgā    RD-20-3279-lp    R.Freimane
 79. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Bāriņu ielā 11-59, Rīgā    RD-20-3280-lp    R.Freimane
 80. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Bāriņu ielā 11-60, Rīgā    RD-20-3281-lp    R.Freimane
 81. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Buru ielā 9, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000500075), 44930/62660 atsavināšanu    RD-20-3174-lp    R.Freimane
 82. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Cēsu ielā 13A-11, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3175-lp    R.Freimane
 83. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Cēsu ielā 13B-27, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3176-lp    R.Freimane
 84. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Daugavgrīvas šosejā 1B-2, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu     RD-20-3177-lp    R.Freimane
 85. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Jaunciema gatvē 159-15, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu     RD-20-3178-lp    R.Freimane
 86. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Meldru ielā 10-48, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3179-lp    R.Freimane
 87. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Robežu ielā 15-3, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3180-lp    R.Freimane
 88. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Stirnu ielā 22-50, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu     RD-20-3181-lp    R.Freimane
 89. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Daugavgrīvas ielā 94-13, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3182-lp    R.Freimane
 90. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Ludviķa ielā 1-2, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3183-lp    R.Freimane
 91. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Gaileņu ielā 6-5, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu     RD-20-3184-lp    R.Freimane
 92. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Grobiņas ielā 5-6, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3185-lp    R.Freimane
 93. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Ventspils ielā 25-6, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3186-lp    R.Freimane
 94. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Sarkanajā ielā 4-13, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3187-lp    R.Freimane
 95. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Tēraudlietuves ielā 16-14, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3188-lp    R.Freimane
 96. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Kuldīgas ielā 16-4, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3189-lp    R.Freimane
 97. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Kolkasraga ielā 3-26, Rīgā, domājamo daļu atsavināšanu     RD-20-3190-lp    R.Freimane
 98. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās telpas Krustpils ielā 60A, Rīgā, un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3191-lp    R.Freimane
 99. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās telpas Gogoļa ielā 7D, Rīgā, un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām atsavināšanu     RD-20-3192-lp    R.Freimane
 100. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Augusta Dombrovska ielā 11-1B, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3247-lp    R.Freimane
 101. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Slokas ielā 57-4, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3248-lp    R.Freimane
 102. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu - neizīrētu dzīvokļu Emmas ielā 14-48, Rīgā, Emmas ielā 14-70, Rīgā, un dzīvokļa īpašumos ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3249-lp    R.Freimane
 103.  Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Kristapa ielā 8-37, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3250-lp    R.Freimane
 104. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Lienes ielā 13-8, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3251-lp    R.Freimane
 105. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Mazajā Bauskas ielā 30-6, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu     RD-20-3252-lp    R.Freimane
 106. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Kalupes ielā 11-3, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3253-lp    R.Freimane
 107. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Jēzusbaznīcas ielā 14A-7, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3254-lp    R.Freimane
 108. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Hāpsalas ielā 21-16, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu     RD-20-3255-lp    R.Freimane
 109. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Mazajā Lubānas ielā 17-5, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu     RD-20-3256-lp    R.Freimane
 110. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Krustabaznīcas ielā 5-4, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3257-lp    R.Freimane
 111. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Lubānas ielā 45-16, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu     RD-20-3258-lp    R.Freimane
 112. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Stopiņu ielā 2-26, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu     RD-20-3259-lp    R.Freimane
 113. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Stabu ielā 78A-8, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājām un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3260-lp    R.Freimane
 114. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Viskaļu ielā 16A-10, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3261-lp    R.Freimane
 115. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Sīmaņa ielā 3A-28, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3262-lp    R.Freimane
 116. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Kalnciema ielā 22-3A, Rīgā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no dzīvojamām mājām un zemesgabala atsavināšanu     RD-20-3263-lp    R.Freimane
 117. Par iesnieguma par zaudējuma atlīdzinājumu noraidīšanu    RD-20-3230-lp    J.Liepiņš
 118. Par iesniegumu daļā par zaudējuma atlīdzinājumu noraidīšanu    RD-20-17-lp    J.Liepiņš
 119. Par iesnieguma daļā par mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu noraidīšanu    RD-20-3150-lp    J.Liepiņš

 Sēdes slēgtā daļa  

 1. Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu noraidīšanu    RD-20-3243-lp    J.Liepiņš
 2. Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu noraidīšanu    RD-20-3154-lp    J.Liepiņš