Mairis Briedis
Holokausta muzeja ekspozīcija
Rīgas pilsētas būvvaldes ēka