Ukrainas-karogi

The Finance and Administration Affairs Committee of the Riga City Council decided to support the implementation of the project “Support for displaced persons from Ukraine in Latvia and Riga”. For the implementation of the project, EUR 500 000 has been allocated to the Riga municipality from the funds of the Asylum, Migration and Integration Fund directly administered by the European Commission. The committee also decided to allocate EUR 96 000 to the reception of Ukrainian children and young people from Chernihiv district in Riga in September of this year.

More than 22 000 Ukrainian civilians have arrived and registered in Riga since the Russian military invasion of Ukraine. The largest proportion of Ukrainian civilians arriving in Riga initially planned to be in Latvia on a temporary basis, expecting the end of the military conflict. At the moment, however, Ukrainians who have found asylum in Latvia are no longer planning to return to Ukraine in the near future.

The project “Support for displaced persons from Ukraine in Latvia and Riga” will be implemented to provide not only the primary assistance needed, but also to ensure successful integration into society and the labour market.

In the course of the implementation of the project, it is intended to provide an interest educational offer to children of Ukrainian civilians in the summer of next year in order to provide psychological support to children, improve Latvian knowledge and prepare children for the Latvian education system. Similar support would be needed for children's parents and other adults from Ukraine to ensure their social inclusion in society and to improve opportunities for integration and interaction with local inhabitant. In order to ensure effective and targeted support for Ukrainian civilians, an in-depth study on their social profile is envisaged, with a particular focus on socially vulnerable groups.

The Riga municipality will organise a visit to Riga for 100 children and young people from Chernihiv district in Ukraine in September of this year, in response to the invitation of the Ukrainian embassy. The purpose of the visit will be to give children whose parents are involved in protecting Ukraine the opportunity to regain their strength and strengthen their health by participating in educational and entertaining activities. It is expected that 100 children will be able to spend 10 days with 12 accompanying educators in Riga. The municipality will allocate EUR 96 000 for this purpose.

By 26 June, 22 285 inhabitants of Ukraine have been registered in the Riga Support Centre, of which 18402 currently live in Riga. Still, the Riga municipality provides state-paid accommodation for 466 persons. An average of 430 clients per day are served at the Support Center, with approximately 1720 people being served within a week. 

Information was prepared by: Edīte Matuseviča, Project Coordinator at External Communication Division of Riga City Council Communication Department, e-mail: edite.matusevica@riga.lv     

Рига реалізує проект з підтримки цивільного населення України та прийме дітей з Чернігова

Комітет фінансів та адміністрації Ризької думи вирішив підтримати реалізацію проекту «Підтримка переміщених осіб з України в Латвії та Ризі». Для реалізації проекту виділена сума 500 000 євро з коштів Фонду притулку, міграції та інтеграції, який безпосередньо адмініструється Європейською Комісією. Також Комітет вирішив виділити 96 000 євро на організацію візиту в Ригу українських дітей та молоді з Чернігівської області в вересні цього року.

З початку російського військового вторгнення в Україну до Риги прибули і зареєструвалися понад 22 000 українських цивільних осіб. Більшість українських цивільних осіб, які прибули до Риги, спочатку планували залишитися в Латвії тимчасово, очікуючи закінчення військового конфлікту. Але зараз, коли війна затягується, українці, які знайшли притулок у Латвії, не планують найближчим часом повертатися в Україну.

Проект «Підтримка переміщених осіб з України в Латвії та Ризі» буде реалізовуватися з метою надання не лише першочергової допомоги, але й забезпечення успішної інтеграції в суспільство та на ринок праці.

У ході виконання проекту передбачено влітку наступного року надати дітям цивільних мешканців України можливість отримати освіту за інтересами з метою надання психоемоційної підтримки, вдосконалення знання латиської мови та підготовки дітей до латвійської системи освіти. Подібна підтримка буде необхідна батькам дітей та іншим дорослим з України, щоб забезпечити їх залучення в суспільство та покращити можливості для інтеграції та взаємодії з місцевим населенням. З метою надання ефективної та адресної підтримки цивільному населенню України передбачається поглиблене вивчення його соціального профілю, приділяючи особливу увагу соціально вразливим групам.

Муніципалітет Риги у відповідь на запрошення Посольства України організовує візит 100 дітей та молоді з Чернігівської області України до Риги у вересні цього року. Метою візиту буде надання дітям, чиї батьки беруть участь у захисті України, можливості відновити сили та зміцнити здоров'я шляхом участі в освітніх та розважальних заходах. Планується, що 100 дітей у супроводі 12 вчителів зможуть провести в Ризі 10 днів. Муніципалітет виділить на ці цілі 96 000 євро.

На дату 26 червня в Ризькому центрі підтримки мешканців України зареєстровано 22 285 громадян України, з яких 18 402 наразі проживають у Ризі. Муніципалітет Риги все ще надає житло, що фінансується державою, для 466 осіб. Центр підтримки обслуговує в середньому 430 клієнтів на день і близько 1 720 осіб на тиждень. 

Інформацію підготувала: Едіте Матусевича (Edīte Matuseviča), координаторка проекту Департаменту зовнішніх комунікацій Ризької міської думи, адреса електронної пошти: edite.matusevica@riga.lv