Support for Ukraine City and Community
Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem

The National Library of Latvia (NLL), also known as the Castle of Light (located at Mūkusalas iela 3, Rīga) invites Ukrainian people who have found their home in Latvia during the war. There is a quiet and peaceful atmosphere, light and warm premises, computers and the Internet, books, audio and video recordings, films, information about the collection and services, exhibitions, concerts and lectures, a meditation room, board games and creative activities for both adults and children, tours of the building, a beautiful panoramic view of Rīga, a book and souvenir shop, etc. Free entry.


Латвійська національна бібліотека (ЛНБ), яку також  називають Замком світла, (Рига, вул. Мукусалас, 3) запрошує в гості українців, що під час війни знайшли прихисток у Латвії. У бібліотеці ви знайдете затишну атмосферу, світлі та теплі приміщення, комп’ютери та інтернет, книжки, аудіо- та відеозаписи, фільми. Тут можна проконсультуватися про бібліотечні фонди та послуги, відвідати виставки, концерти та лекції. У нас є приміщення для медитацій, можна пограти в настільні ігри та зайнятися творчими зайняттями як для дорослих, так і для дітей. Пропонуємо екскурсії по бібліотеці, гарний панорамний вигляд на Ригу. Працює книгарня та сувенірна крамничка. Є також і інші можливості. Вхід вільний.

 

 • Monday 12.00–20.00
 • Tuesday 9.00–17.00
 • Wednesday 12.00–20.00
 • Thursday 9.00–17.00
 • Friday 12.00–20.00
 • Saturday 10.00–17.00
 • Sunday closed

The Library is closed to visitors on public holidays, on Maintenance days (second Monday of each month) and during diplomatic events. 

 


 • Понеділок: 12:00 20:00 (зачинено у кожен другий понеділок місяця – День чистоти)
 • Вівторок: 9:00 17:00
 • Середа: 12:00 20:00
 • Четвер: 9:00 17:00
 • П’ятниця: 12:00 20:00
 • Субота: 10:00 17:00
 • Неділя: вихідний
 • making a Reader’s Card;
 • tours in Russian and English;
 • digital guide for independent acquaintance with the NLL;
 • basic information of library services, opportunities, events, current exhibitions.

 • виготувати читацький квиток;
 • екскурсії російською та англійською мовами;
 • цифровий гід для самостійного ознайомлення з ЛНБ;
 • базову інформацію щодо послуг, можливостей, заходів, актуальних виставок бібліотеки.
 • tutorial on how to search information in the NLL resources in Russian and English;
 • information and digitization services;
 • selection "Ukraine" – reference literature about Ukraine, its history and geography, as well as fiction in Ukrainian;
 • comfortable premises for work and rest; board games 15+;
 • for people with visual impairments – special work booths with appropriate equipment (magnifying glasses, text scanners, screen readers, Braille typewriter-printer).

 • вас навчать шукати інформацію у ресурсах ЛНБ російською та англійською мовами;
 • надаються послуги з інформатизації та диґіталізації;
 • збірка фондів Україна” – довідкова література про Україну, її історію та географію, а також художня література українською мовою;
 • зручні приміщення для праці та відпочинку. У приміщенні є 15+ настільних ігор;
 • для людей з порушенням зору спеціальні кабіни для праці з відповідною технікою (збільшуване скло, сканери тексту, програми, що читають з екрану, друкарська машина Брайля та принтер Брайля).
 • collection of literature on Ukraine covering various fields such as humanities, social sciences, economics and law;
 • premises for group activities and research (capacity of 8–10, 10–12 people).

 • колекція літератури з гуманітарних, соціальних, економічних та юридичних наук про Україну;
 • приміщення для групових занять (місткість – 8 10, 10 12 осіб) для навчання та досліджень.
 • a selection of items in English dedicated to historical and current events in Ukraine (US and Western European publications).

 • Збірка фондів, що присвячена історичним та актуальним подіям в Україні, - англійською мовою (публікації із США та Західної Європи).
 • extensive collection of music recordings – here you can listen to classical music, pop music, jazz, rock music, etc.;
 • opportunity to watch films – world cinema classics, animation and documentary films, opera and ballet performances, concert recordings;
 • powerful computers with professional audio, video, photo editing software.

 • широка колекція музичних записів тут можна слухати класичну музику, поп-музику, джаз, рок-музику тощо;
 • можливість дивитися фільми світову кінокласику, анімаційні та документальні фільми, оперні та балетні вистави, концертні записи;
 • потужні комп’ютери з професійними програмами для обробки аудіо-, відео- та фотоматеріалів.
 • sheet music editions of Latvian and world composers;
 • the latest world music periodicals in different languages;
 • literature on music history, music styles, etc.;
 • two digital pianos and separate piano rooms.

 •  нотні витання латиських та світових композиторів;
 • найновіша світова музична періодика різними мовами;
 • література про історію музики, музичні стилі тощо;
 • два цифрових фортепіано та окремі приміщення для фортепіано.

 • маленькі книжки (tiny books) українською мовою, вони доступні також за цими адресами: www.tinybooks.lv та http://www.knygiukaitau.lt;
 • українські мами-волонтерки можуть у конкретні години читати або розповідати історії у нашій казковій хатці;
 • безкоштовні електронні книжки від видавництв Старий Лев та Ранок;
 • аудіоказки українською мовою казки I та казки II;
 • безкоштовні народні казки.

The NLL is open for research and studies – the NLL has a wide and extensive collection on various topics of all fields in foreign languages.

People from Ukraine are also welcome to Latvian public libraries – to use the available information resources and to consult with librarians, to use computers and the Internet, to stay in the premises – for work and study, as well as for leisure. All public libraries provide services for children, young people and adults – not only books, but also games, activities and modern technology. You can find the nearest library in your region here: https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas (information is available also in English and Russian).

Information on Rīga public libraries in English and Russian can be found on the following website www.rcb.lv.

 


ЛНБ відчинена для досліджень та навчання ЛНБ містить широкі та різноманітні фонди з усіх галузей та на різні теми також іноземними мовами.

Відвідувачів з України також очікують і латвійські публічні бібліотеки в них ви можете скористатися доступні інформаційні ресурси та консультації бібліотекарів, користуватися комп’ютерами та інтернетом, перебувати у приміщеннях – як для праці та навчання, а також для дозвілля. В усіх публічних бібліотеках надаються послуги як для дітей та юнацтва, так і для дорослих – не лише книги, але й ігри, заняття та сучасні технології. Знайти найближчу до вас бібліотеку у відповідному регіоні можна тут: https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas (інформація надається також англійською та російською мовами).

Інформацію про ризькі публічні бібліотеки англійською та російською мовами можна знайти на веб-сайті: www.rcb.lv.

 

Informāciju sagatavojaAugusts Zilberts Sabiedrisko attiecību vadītājs Latvijas Nacionālā bibliotēka, e-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv