Safety City and Community

On Tuesday, 28 November, from 10.00 to 10.20, the State Fire and Rescue Service (SFRS) will test the alarm sirens throughout Latvia by activating them for three minutes, as well as will check the performance of contracts concluded between SFRS and electronic media (radio, TV).

On 28 November, from 10.00 to 10.20, alarm sirens will be activated for three minutes across the country. Citizens have no reason to worry, as this will be a routine check of the sirens, to make sure that the early warning system is technically ready - the technical condition of the sirens, possible damage or malfunctions of the sirens, as well as the performance of the contracts between the SFRS and the electronic media (radio, TV), which will inform the public in case of a threat.

In case if the sirens are not heard during the test, there is no need to be alarmed, as other means of notification can be used in an emergency, such as public address announcements over the loudspeakers of the emergency services and their cooperation partners. Alongside this, work is underway to introduce cell broadcasting, which will be another tool to keep citizens informed.

The SFRS invites hotel management to inform their foreign guests about the upcoming alarm siren test to avoid unnecessary worries.

Mobile operators will send an text messages to Ukrainian civilians in Latvia informing them that a planned siren test will take place on 28 November. We invite citizens and media to share the attached poster, which is in Ukrainian, so that as many Ukrainian civilians as possible can learn about this test.

There are 164 sirens in Latvia, positioned so that the sound signal can be heard within a radius of about 1.5 kilometres (the height of the sirens, the nature of the built-up area, the noise from everyday urban traffic and industrial facilities, and meteorological conditions affect the audibility of the sirens). The SFRS reminds that if residents have not been warned in advance about the siren test, when they hear the alarm siren signal, residents should switch on their televisions and radios (Latvian public media - Latvian Television channels LTV1 and LTV7, or Latvian Radio broadcast channels) or other devices, such as mobile phone receivers or applications, to receive information about the reason for the siren activation and the action required by residents.

In accordance with the Cabinet of Ministers Regulation No 440 of 8 August 2017 "Procedure for Establishment, Operation and Financing of the National Early Warning System", the SFRS carries out an alarm siren readiness test to check the operation and technical condition of alarm sirens, as well as the cooperation with the media (radio and TV).

Further information:
SFRS Prevention and Public Information Division E-mail: prese@vugd.gov.l

ДПРС проведе випробування тривожних сирен 28 листопада

У вівторок, 28 листопада, з 10.00 до 10.20 Державна пожежно-рятувальна служба (ДПРС) проведе перевірку тривожних сирен по всій Латвії, включивши їх на три хвилини, а також перевірить виконання договорів, укладених між ДПРС та електронними ЗМІ (радіо, телебачення).

 

28 листопада з 10.00 до 10.20 по всій країні на три хвилини увімкнуться сирени. Мешканцям немає причин хвилюватися, оскільки це буде планова перевірка сирен, щоб переконатися в технічній готовності системи раннього оповіщення – технічному стані сирен, можливих пошкодженнях або несправностях сирен, а також у виконанні договорів між ДПРС та електронними засобами масової інформації (радіо, телебачення), які будуть інформувати населення у разі загрози.

 

Якщо під час випробування сирен не чути, не потрібно лякатися, оскільки в надзвичайних ситуаціях можуть бути використані інші засоби сповіщення, наприклад, оголошення інформації громадськості через екстрені служби та їхні гучномовці. Паралельно з цим ведеться робота над запровадженням мобільного мовлення, яке стане ще одним інструментом оповіщення громадян.

 

ДПРС закликає адміністрацію готелів інформувати своїх іноземних гостей про очікувану перевірку тривожних сирен, щоб уникнути зайвого занепокоєння.

 

Оператори мобільного зв'язку надішлють SMS-повідомлення українським цивільним мешканцям, що знаходяться в Латвії, про те, що 28 листопада відбудеться планове випробування тривожних сирен. Ми запрошуємо мешканців та засоби масової інформації поширювати прикріплений плакат українською мовою, щоб якомога більше українських цивільних мешканців дізналися про це випробування.

 

У Латвії встановлені 164 сирени, які розташовані таким чином, щоб звуковий сигнал було чутно в радіусі близько 1,5 кілометрів (на чутність сирен впливають висота сирен, характер забудови території, шум від повсякденного міського руху і промислових об'єктів, а також метеорологічні умови). ДПРС нагадує, що у разі, якщо мешканці не були заздалегідь попереджені про перевірку сирен, то, почувши сигнал тривожної сирени, їм слід увімкнути телевізор і радіо (Латвійські громадські ЗМІ – Латвійські телевізійні канали LTV1 і LTV7 або канали Латвійського радіо), або інші пристрої, наприклад, радіоприймачі мобільних телефонів або додатки, щоб отримати інформацію про причину включення сирен і дії, які необхідно здійснити мешканцям.

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 440 від 8 серпня 2017 року «Порядок створення, функціонування та фінансування загальнодержавної системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій», ДПРС проводить перевірку готовності сирен оповіщення для перевірки роботи та технічного стану сирен, а також взаємодії із засобами масової інформації (радіо та телебачення).

 

Додаткова інформація:
Відділ профілактики та інформування громадськості Державної пожежно-рятувальної служби (ДПРС), Електронна пошта: prese@vugd.gov.l