Дата 19 мая, 2021
Время13.00
Место Онлайн
Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Ziņojums par epidemioloģisko drošības pasākumu kontroli saistībā ar Covid-19 ierobežošanu 
  2. Par 2021.gada pamatbudžeta grozījumiem 
  3. Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"  
    Sēdes slēgtā daļa        
  4. Par SIA "Getliņi EKO" pretkorupcijas pasākumu izpildes rezultātiem 2019. un 2020.gadā 


     Priekšsēdētāja    L.Ozola