Дата 21 октября, 2021
Время15.00
Место Онлайн
Rīgas domes ģerbonis

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par pašvaldības budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu projektam 'Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rīgas pilsētas vispārējās izglītības skolās' (PVM ID APS0810)  
 2. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Pašnovērtējums kā līdzeklis pirmsskolas izglītības uzlabošanai' (PVM ID APS0811) 
 3. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam "Rīgas pilsētas Energoefektivitātes fonds (Rīgas EEF)" (APS0814)    
 4. Par lēmumu-izpildrīkojumu iesniegšanu zvērinātiem tiesu izpildītājiem
 5. Par aizņēmumu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu higiēnas prasību nodrošināšanas darbu investīciju projektu īstenošanai 
 6. Par aizņēmumu Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju projekta 'Sporta laukuma izbūves darbi Rīgas 75.vidusskolai, Ogres ielā 9' īstenošanai
 7. Par Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas locekļa darbības komisijā izbeigšanu un Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanās termiņu 
 8. Par grozījumiem Rīgas domes 02.10.2020. lēmumā Nr. 1 "Par Rīgas domes Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu"  
 9. Par SIA "Rīgas nami" specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu 
 10. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu  
 11. Par Ingusa Vircava atbrīvošanu no Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja amata  


     Priekšsēdētāja vietniece    A. Turlaja