Председатель фракции

Заместитель председателя фракции

Депутаты фракции:

Референт фракции:

Ilona Geide

Frakcijas "Latvijas attīstībai" galvenā referente - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 610.kab.
Ilona.Geide [at] riga.lv