Mēnešalga:
218 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Krišjāņa Barona iela 99, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils" aicina darbā Rīgas Skolu muzejā izglītības metodiķi


Galvenie darba pienākumi:

veikt muzeja zinātniski pētniecisko un izglītojošo darbu;

organizēt un vadīt  muzeja pasākumus;

- izstrādāt metodiskus norādījumus ekskursiju sagatavošanai un vadīšanai par dažādām muzeja specifikai atbilstošām tēmām, dažādām mērķauditorijām, t.sk. skolēniem, pieaugušajiem, ģimenēm, pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

piedalīties auditorijas izpētes darbā un strādāt pie jaunu pedagoģisko programmu izveides, izmantojot un ieviešot jaunāko tehnoloģiju sasniegumus;

izstrādāt izglītojošās darbības metodiku, atbilstoši muzeja krājuma un muzeja zinātniskās darbības virzienam;

strādāt pie muzeja publiskā tēla un atpazīstamības popularizēšanas; sagatavot muzeja piedāvājumu, bukletus, suvenīrus  u.c. informāciju; uzturēt un regulāri papildināt muzeja mājas lapu saturu;

līdzdarboties muzeja krājuma komplektēšanā un papildināšanā;

konsultēt muzeja apmeklētājus un speciālistus;

piedalīties muzeja attīstības koncepcijas izstrādāšanā kopā ar citiem muzeja speciālistiem.


Pilnas likmes mēneša alga pirms nodokļu nomaksas EUR 874.

Dokumentus – pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un vēlams rekomendācijas – līdz 17.08.2020. sūtīt uz e-pastu: bjcrsp@riga.lv. Informācija - 27006037.

Pretendentiem jāpiesakās līdz