Datums 21. oktobris
Laiks14.00
Vieta Rīgas domes sēžu zāle, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Rīgas domes ģerbonis

DARBA KĀRTĪBA:

  • Par Rīgas domes Budžeta komisiju Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta projekta sagatavošanai
  • Par atļauju Agnesei Staģei savienot amatus
  • Par izmaiņām Rīgas bāriņtiesas sastāvā un grozījumu Rīgas domes 13.09.2005. lēmumā Nr.387
  • Par Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņu
  • Par Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvību biedrībā "Latvijas Pašvaldību savienība"
  • Par Rīgas domes 2020. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem
  • Grozījumi Rīgas domes 2017. gada 21. jūnija iekšējos noteikumos Nr. 22 "Rīgas domes sēžu apmeklēšanas kārtība"

Domes priekšsēdētājs    M.Staķis

Sēdes tiešraide
Datums 21. oktobris
Laiks14.00
Vieta Rīgas domes sēžu zāle, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539