Datums 29. novembris, 2021
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par projektu "Izaudzēt zaļu paaudzi" (PVM ID APS0836) 
  2. Par projektu 'Iebraucēju apmācība" (PVM ID APS0840) 
  3. Par projektu "Rīgas Centra humanitārās vidusskolas pedagogu dalība profesionālās pilnveides kursos" (PVM ID APS0841)
  4. Par projektu "Rīgas Rīnūžu vidusskolas iesaistīšanās profesionālās pilnveides mobilitātēs" (PVM ID APS0842)
  5. Par projektu "Informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītības procesā" (PVM ID APS0843) 
  6. Par grozījumiem Rīgas domes 14.12.2010. lēmumā Nr. 2327 'Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu saraksta Nr.6 (attīstības teritorijas iedzīvotāju rekreācijai un dzīvesvides uzlabošanai) apstiprināšanu un zemesgabalu piekritību un piederību'  
  7. Par Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanu 
  8. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi 


     Priekšsēdētāja    I.Andersone