Datums 14. janvāris, 2021
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes ģerbonis

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju
 2. Par Rīgas domes 2015. gada 24. novembra iekšējo noteikumu Nr. 17 "Kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem
 3. Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 21. oktobra lēmumā Nr. 7 'Par Rīgas domes Budžeta komisiju Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta projekta sagatavošanai'
 4. Par aizņēmumu Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētā projekta 'Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā' īstenošanai
 5. Par grozījumu Rīgas domes 28.03.2019. lēmumā Nr.2140 'Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta 'Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē' ietvaros īstenojamo aktivitāšu - Daugavas stadiona ārpus teritorijas esošo inženierkomunikāciju un inženierbūvju izbūves vai pārbūves finansēšanai'
 6. Par grozījumu Rīgas domes 23.07.2013. lēmumā Nr.8 'Par Rīgas pilsētas zemes komisijas apstiprināšanu'
 7. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Nākotnes karjeras vadlīnijas - guidEU' (PVS ID 4130)
 8. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Radošā literatūras laboratorija' (PVS ID 4138)
 9. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Daudzveidība ir dzīves sāls' (PVS ID 4134)
 10. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Cilvēks nav vientuļa sala' (PVS ID 4137)
 11. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Laiks palīdzēt' (PVS ID 4123)
 12. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Digitālo mācību resursu apguve speciālajā izglītībā' (PVS ID 4124)
 13. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Iedvesmojies: mūzika ar angļu valodu' (PVS ID 4122)
 14. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Bez mākslas nav inovāciju' (PVS ID 4136)
 15. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Mana skolotāja - DABA' (PVS ID 4135)
 16. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Gatavi mācību satura un valodas integrētai apguvei' (PVS ID 4129)
 17. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Dators vai grāmata' (PVS ID 4128)
 18. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Aktīvā mācīšanās un izglītības reforma Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā' (PVS ID 4112)
 19. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Tauriņa efekts matemātikā ar STEM' (PVS ID 4141)
 20. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Eko pilsonība' (PVS ID 4131)
 21. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Fantāziju un radošumu rosinošā grāmatu pasaule' (PVS ID 4145)
 22. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Dzīvojiet zaļi, saudzējiet apkārtējo vidi' (PVS ID 4142)
 23. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Klimata pārmaiņas' (PVS ID 4144)
 24. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Māksla ir zinātnē - zinātne ir mākslā ar STEM' (PVS ID 4147)
 25. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Sociālā integrācija - pilsoniskā apziņa' (PVS ID 4143)
 26. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Uz kompetencēm balstīta efektīvas izglītības nodrošināšana skolēniem ar speciālām vajadzībām' (PVS ID 4113)
 27. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Bērnu IT klubs' (PVS ID 4149)
 28. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Ārpus rāmjiem - digitalizācija laikā un telpā' (PVS ID 4140)
 29. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Cilvēktiesības sapņu valstī' (PVS ID 4133)
 30. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Dzīves vērtības' (PVS ID 4139)
 31. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Klimata pārmaiņu mācīšana skolās akcentējot konstruktīvo žurnālistiku' (PVS ID 4151)
 32. Par pašvaldības budžeta līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai' (PVS ID 4148)
 33. Par pašvaldības budžeta līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Algotie pagaidu sabiedriskie darbi' (PVS ID 3567)
 34. Sēdes slēgtā daļa
 35. Par lēmuma par zaudējuma atlīdzinājumu pieņemšanas termiņa pagarināšanu

Priekšsēdētājs M.Staķis

Datums 14. janvāris, 2021
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē