Datums 6. maijs, 2021
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par projekta 'Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas Grēcinieku ielā 10 un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Āgenskalna ielā 21A mācību telpu modernizēšana, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu' īstenošanu
  2. Par aizņēmumu ERAF projekta 'Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas Grēcinieku ielā 10 un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Āgenskalna ielā 21A mācību telpu modernizēšana, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu' īstenošanai 
  3. Par finansējumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem sociālajā jomā 
  4. Par finansējumu Pasaules čempionāta hokejā norisei Rīgā 
  5. Par grozījumu Rīgas domes 31.03.2015. lēmumā Nr.2373 "Par Rīgas domes Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisiju" 
    Sēdes slēgtā daļa        
  6. Par gadījuma, kas saistīts ar kaitējuma atlīdzinājumu, izvērtējumu 
  7. Par SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2019. līdz 30.06.2020.    


     Priekšsēdētājs    M.Staķis