Zināmas vasaras nometnes, kuras finansiāli atbalstīs Rīgas pašvaldība

19. Aprīlis, 2017

2017. gadam apstiprinātā budžeta ietvaros finansiālu atbalstu ir guvušas 43 nevalstiskas un reliģiskās organizācijas nometnes, kurās varēs piedalīties 1759 dalībnieki.


Finansiālā atbalsta nometņu organizēšanai piešķiršanas komisija izskatīja skolēnu vasaras brīvlaikā plānoto bērnu un jauniešu nometņu projektus, kurus Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes organizētajam konkursam bija iesniegušas nevalstiskas un reliģiskās organizācijas.

Atbalstīto nometņu saraksts

Nākamais konkurss par bērnu un jauniešu nometņu finansiālu atbalstu ir paredzēts 2017. gada augustā. Tam varēs pieteikt nometnes, kuras ir plānotas rudens brīvlaikā.

Informācija par konkursu tiks publicēta vietnē www.e-skola.lv.

Atzīmēsim, kā  jau izveidots Rīgas izglītības iestāžu organizēto vasaras nometņu saraksts ar kontakttālruņiem, norises vietu, kā arī ar norādi par  nometnes mērķauditoriju un plānotajām aktivitātēm. Saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.e-skola.lv sadaļā „Aktuāli”.

Detalizētāku informāciju par to, kādas nometnes ir pieejamas, kā izvēlēties pareizo, kā arī padomus vecākiem un bērniem no Izglītības, kultūras un sporta departamenta, lasiet materiālā "Pavadīsim vasaru lietderīgi: pilna informācija par Rīgas nometnēm"

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800

Pavadīsim vasaru lietderīgi: pilna informācija par Rīgas nometnēm