Ziema skaitļos: Rīgā sastādīti 1110 administratīvie protokoli par nenotīrītu sniegu un ledu

8. Februāris, 2019

Rīgā sniega un ledus notīrīšanu no ietvēm, piebraucamajiem ceļiem, piebrauktuvēm, balkoniem un jumtiem uzrauga Rīgas domes Administratīvā inspekcija un Rīgas pašvaldības policija.


Rīgas pašvaldības policija par nenotīrītām ietvēm šajā sezonā ir uzsākusi 702 administratīvās lietvedības. Savukārt par nenotīrītiem jumtiem, balkoniem, lodžijām šajā sezonā uzsāktas 100 lietvedības.

Rīgas domes Administratīvā inspekcija pirmo 8 februāra dienu laikā ir izrakstījusi 80 administratīvā pārkāpuma protokolus par gājēju ietvju un celiņu savlaicīgu nenotīrīšanu no sniega un ledus (79 protokoli) un piebrauktuvju un piebraucamo ceļu nenotīrīšanu (1 protokols). Kopumā šajā sezonā (no 28.11.2018. līdz 08.02.2019) ir izrakstīti 308 protokoli. Jāpiebilst, ka šajā laika posmā sastādīti arī 451 apskates protokoli.

Rīgas pašvaldības policija arī no mediķiem ir saņēmusi informāciju par 178 gadījumiem, kuros gājēji cietuši, paslīdot uz ietves un par 3 gadījumiem, kuros gājēji cietuši krītoša sniega vai ledus dēļ. Papildus ir saņemta informācija par 27 gadījumiem, kuros krītoša sniega vai ledus dēļ bojāti transportlīdzekļi.

Jāatzīmē, ka likums nosaka konkrētu atbildību par Rīgas domes saistošo noteikumu neievērošanu: tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods (fiziskām personām – līdz 350 eiro, juridiskām personām – līdz 1400 eiro).