Vizualizācija: kā mainīsies dabas parks "Piejūra" Daugavgrīvā un Mangaļsalā?

19. Jūlijs, 2018

Tuvākā mēneša laikā tiks uzsākti celtniecības darbi dabas parka "Piejūra" labiekārtošanas darbu ietvaros. Tiek plānots izbūvēt gājēju celiņus, sporta laukumu, autostāvvietas, uzstādīt soliņus, publiskās tualetes un atkritumu urnas. Daļa darbu tiks pabeigti jau šī gada beigās. 


Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu īsteno projektu „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)”, kura mērķis ir mazināt antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem dabas parka „Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā, nodrošinot bioloģiskās dabas daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Foto:


Galvenās projekta darbības ir antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Piejūra” teritorijā Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Vecāķos atbilstoši dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plānā noteiktajam. Projekts ir vērsts uz dabas vērtību saglabāšanu, papildus sniedzot dažādas atpūtas iespējas piekrastē – gan aktīvas, gan izzinošas.


Mangaļsalā tiks izbūvēta veselības taka, kuru paredzēts labiekārtot ar āra trenažieriem un atpūtas laukumu, sešas atpūtas takas ar aprīkotu atpūtas zonu pludmalē (koka laipas, informācijas stendi, vingrošanas elementi, āra trenažieri, bērnu rotaļu objekti), ar tajās izvietotiem soliņiem, atkritumu urnām un velosipēdu novietnēm, labiekārtota autostāvvieta (Mangaļsalas ielā 2 un Mangaļsalas ielā 5a), kas iedzīvotājiem nodrošinās komfortablas atpūtas iespējas dabas parkā „Piejūra”, tiks izvietotas dažādas informatīvās zīmes un stendi.

Foto:

Foto:

Foto:


Daugavgrīvā tiks veikta priekškāpas atbalsta sienas būvniecība, kas novērsīs tās eroziju. Daugavgrīvas salā tiks uzstādīti tikai informatīvi stendi, robežzīmes, barjeras, soliņi un miskastes, tiks izbūvēta koka atbalstsiena un uzstādīta velosipēdu novietne putnu torņa takas galā. 

Daugavgrīvā starp niedrājiem izveidojušās lagūnas, kurās spēcīgu vētru laikā ieplūst jūras ūdens, radot iesāļu vidi, kas ir priekšnosacījums vairāku augu sugu augšanai. Atklāts ūdens lagūnās ir nozīmīgs daudzām putnu sugām. Tāpēc  Daugavgrīvas lagūnā no 2018.gada jūlija līdz 2020.gadam tiks atjaunotas piekrastes lagūnas un pļavas, pļaujot niedres un izvācot krūmus, vietām atstājot putnu ligzdošanai nepieciešamas niedru audzes.  Šīs teritorijas ir Latvijā un Eiropā nozīmīgas dzīvotnes putniem un reti sastopamām augu sugām. 

Foto:

Parks pie Lēpju ielas ir svarīgs ne tikai kā aktīvās atpūtas vieta, bet arī kā vieta, kur tiek saglabāti reti un aizsargāti biotopi.
Projekta mērķis ir Eiropas Savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzība un saglabāšana pielietojot videi draudzīgu un Latvijas kontekstā inovatīvu metožu kopumu biotopu aizsardzībai īpaši aizsargājamās teritorijās.

Plānots, ka projekta īstenošanas rezultātā izveidotā infrastruktūra apmeklētājiem būs pieejama jau šī gada beigās.

Piedāvājam jums vizualizāciju, kā izskatīsies šī aktīvās atpūtas zona:

Foto:

Foto:

Foto: