Vizīte uz Briseli: pārrunas par sadarbību

15. Oktobris, 2019

Vizītes laikā Rīgas delegācija tikās arī ar pilsētu tīkla EUROCITIES vadību, Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta amatpersonām, kas atbild par Komisijas politiku publiskā transporta jomā un Briseles reģiona Attīstības departamenta Citydev.brussels vadību.


Eiropas Savienības galvaspilsētu sadarbības platformas ietvaros, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta delegācija pagājušajā nedēļā apmeklēja Briseli, kur Eiropas Reģionu un pilsētas nedēļas (European Week of Rigions and Cities 2019) ietvaros norisinājās pieredzes apmaiņas semināri. Šogad Rīgas dome partnerībā ar Prāgu, Stokholmu, Bratislavu, Vīni, Londonu, Budapeštu, Tallinu, Berlīni, Helsinki-Uusimaa un Oslo reģioniem, organizēja semināru "Climate and Environmental Protection in Capital Cities and Regions: What´s next?".

Rīgas dome iepazīstināja ar izstrādāto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, izsakot gatavību piedalīties Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta organizētajās darba grupās ar mērķi piesaistīt finansējumu investīciju projektiem tieši no Briseles.

Savukārt sarunās ar Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorātu delegācija iepazīstināja ar izstrādātajiem attīstības plāniem Rail Baltica projekta ietvaros, norādot uz nepārprotamu finansējuma apjoma trūkumu optimālai savienojošās infrastruktūras izbūvei. Tikšanās laikā tika panākta vienošanās iekļaut Rīgas domes pārstāvjus darba grupās, lai veicinātu sadarbību starp valsts vadību, Eiropas Komisiju un Rīgas pašvaldību.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors Dāvis Bičkovičs atzinīgi novērtēja darba vizīti un atzina: "Briseles vizīte skaidri parāda, ka ir nepieciešama viedokļu un pieredžu apmaiņa visdažādākajos līmeņos starp ES institūciju amatpersonām un ES reģionu un pašvaldību amatpersonām un ekspertiem. Tikai praktiska un tieša viedokļu apmaiņa par Eiropas reģionālajām un pilsētu politikas jomām, kā arī ieviestajiem un plānošanā esošajiem projektiem var sniegt ieskatu un palīdzēt rast jaunus veidus jaunu partnerību veidošanai lielo investīciju projektu realizācijai."