Viltvārži uzdodas par Rīgas Bāriņtiesas darbiniekiem: kā sevi pasargāt?

25. Aprīlis, 2018

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir izplatījusi informāciju par viltus bāriņtiesas darbiniekiem, kuri apmeklējuši ģimenes. Rīgas bāriņtiesa aicina būt uzmanīgiem un ziņo, kā atšķirt patiesos darbiniekus no viltvāržiem.


Rīgas Bāriņtiesas darbinieki gandrīz vienmēr iepriekš brīdina ģimeni par savu apmeklējumu dzīvesvietā un vienojas par piemērotu apmeklējuma laiku. Protams, mēdz būt gadījumi, kad bāriņtiesas darbinieki var ierasties dzīvesvietā bez iepriekšēja brīdinājuma, piemēram, ja tas ir steidzami nepieciešams bērnu tiesību interešu nodrošināšanai konkrētajā gadījumā, vai ir saņemta anonīma informācija par bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumiem un nav zināma vecāku kontaktinformācija, ja vecāki izvairās no sadarbības ar bāriņtiesu.

Pārbaudīt ģimenes dzīvesvietu parasti dodas viens vai divi bāriņtiesas darbinieki. Apmeklējot ģimeni dzīvesvietā, bāriņtiesas darbinieks uzrāda darba apliecību. Tā ir no plastikāta, baltā krāsā. No vienas puses ir uzraksts “Rīgas dome”. Uz apliecības ir attēlots Rīgas pašvaldības ģerbonis, ir norādīts, kad ir apliecība izdota un līdz kuram laikam tā ir derīga. No otras puses ir norādīts darba apliecības numurs. Darba apliecībā ir bāriņtiesas darbinieka fotogrāfija, vārds uzvārds, iestādes nosaukums un amata nosaukums.

Foto:

Ja Jums rodas šaubas, aicinām jautāt, kāds ir darbinieka vārds, uzvārds, zvanīt uz Rīgas Bāriņtiesas informatīvo tālruni 67037746 un pārbaudīt, vai šis cilvēks tiešām strādā Rīgas Bāriņtiesā.

Vēršam uzmanību, ka Rīgas Bāriņtiesas darbinieki darbojas tikai savas administratīvās teritorijas robežās.

Tāpat atzīmējam, ka Rīgas pašvaldības policisti, kuri arī var ierasties kopā arī Rīgas Bāriņtiesas darbiniekiem, vienmēr valkā formu un viņiem ir personas apliecības. Policiju piesaista īpaši smagas situācijas, kad pastāv iesaistīto personu drošības draudi.

Foto: Riga.lv