Vidējais sociālo pabalstu saņēmējs Rīgā - sieviete vecumā ap 50

19. Aprīlis, 2016

2015.gadā Labklājības departaments  analizēja darbspējīgo personu – ilgstošo sociālās palīdzības saņēmēju sociālais portrets, kā arī iespējamās problēmas risinājumus un riskus.


Pētījumā secināts, ka vidējais ilgstošais sociālās palīdzības saņēmējs ir 50 gadus veca sieviete, kas dzīvo ģimenē, īrē mājokli no privātīpašnieka, pēdējo reizi bez pārtraukuma reģistrēta Nodarbinātības valsts aģentūrā ( NVA) kā bezdarbniece divus gadus un četrus mēnešus.

Tostarp saņēmusi sociālā darbinieka konsultācijas, strādājusi algotos pagaidu sabiedriskos darbus, un nav motivēta atrast algotu darbu.

Pētījumā uzsvērts, ka – jo ilgāk cilvēks ir bez darba, jo vairāk pasliktinās viņa zināšanas un prasmes, un grūtāk atrast darbu. Tāpat zūd motivācija meklēt darbu, jo gadu garumā ir pielāgojušies dzīvei bez pastāvīga algota darba.

Statistika pierāda, ka ilgstošo bezdarbnieku skaits palielinās no 41 gada vecuma. Tas varētu nozīmēt, ka sievietēm bērni ir skolas vecumā un nav attaisnojuma nemeklēt darbu, savukārt vīriešiem sākās veselības problēmas, kuru dēļ viņi vairs nevar veikt smagu mazkvalificētu darbu.

Pētījumā tika apskatīti dati par personām, kuras laika periodā gan no 2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 29.februārim, gan no 2014.gada 1.sepmtembra līdz2015.gada 28.februārim bija reģistrēti kā ilgstošie bezdarbnieki un testēto sociālo pabalstu saņēmēji  (izvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli).