Vētras laikā nogāzies koks. Ko darīt?

20. Jūnijs, 2017

Vētra nolauzusi koku, zari katru nakti sitas logos un pilnīgi aizsedz gaismu, jaunie kociņi izspraukušies caur asfaltu un traucē pārvietoties. Koki ir vislielākie sauszemes augi un ir neatņemama ekosistēmas sastāvdaļa. Tie padara pilsētu skaistāku un tīrāku. Tomēr bieži ir gadījumi, kad tie izraisa neērtības un pat kļūst par apdraudējumu cilvēkiem. Pastāstām, kur vērsties, ja netālu no jums ir bīstams koks. 


Gadījumos, kad stipra vēja dēļ ir lūzis koks vai tā daļa (izņemot kokus, kuru ciršanai nav nepieciešams saņemt koku ciršanas atļauju), par šo faktu obligāti nepieciešams ziņot arī Rīgas pilsētas būvvaldei. Bet ir dažādi gadījumi.

Svarīgi! Pamanot vēja nolauztus objektus, kā arī kokus vai to zarus, kas apdraud apkārtējo drošību, aicinam iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un ziņot par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.

Ja koks ir nogāzies  privātā teritorijā

Gadījumos, kad koks ir nogāzies uz privātīpašumā esoša zemesgabala, obligāti nepieciešams veikt nolūzušā koka fotofiksāciju, kas pēcāk jāpievieno iesniegumam, lai saņemtu atļauju koka novākšanai. Arī gadījumos, ja ir nolūzis liels koka zars, kurš kokam ir radījis ievērojamu rētu, apdraudot tā tālāku pastāvēšanu, zemes īpašniekam nepieciešams informēt Būvvaldi. To iespējams izdarīt Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, izmantojot E-pakaplojumu “Pieteikums koku ciršanas atļaujas saņemšanai”, vai nosūtot uz Būvvaldes e-pastu būvvalde@riga.lv aizpildītu iesnieguma veidlapu “Iesniegums par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/-us” (veidlapa pieejama Būvvaldes mājaslapā, sadaļā Veidlapas) vai brīvā formā rakstot iesniegumu Būvvaldei uz adresi - Amatu iela 4.  Iespējams vērsties Rīgas pilsētas būvvaldē  klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00) Amatu ielā 4, 2 stāvā, 206. kabinetā.

Ja koks ir nogāzies daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā

Ja koks vai liels zars ir nokritis daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmā, sabiedriskās ēkas tuvumā vai konkrētās teritorijas pagalmā,  tad arī iespējams vērsties Rīgas pilsētas būvvaldē vai pie mājas apsaimniekotājā. Gadījumā, ja māju apsaimnieko “Rīgas namu pārvaldnieks”, tad iedzīvotājam ar pieteikumu jāvēršas pie mājas namu apsaimniekotāja vai jāzvana uz vienoto informatīvo tālruņa numuru 8900. Iespējams nosūtīt arī e-pastu uz rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.

Ja runa ir par koka nozāģēšanu, tad katrs koks ir jāapseko individuāli un jāizvērtē tā nozāģēšanas nepieciešamība – ja tā stāvoklis var būt bīstams, tad tiek sagatavots un iesniegts iesniegums koku ciršanas atļaujas iegūšanai no pašvaldības.

Pēc šādas informācijas saņemšanas (no zemes īpašnieka, iedzīvotājiem vai apsaimniekotāja) Būvvaldes Apstādījuma inspekcijas speciālisti apsekos minēto koku un izvērtēs tā stāvokli dabā. Pēc apsekojuma tiks pieņemts lēmums tālākai rīcībai, lai ielūzušais koks neapdraudētu apkārtējo vidi un cilvēkus. Ja koks tiks atzīts par bīstamu, tad Būvvalde izsniegs zemes īpašniekam Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju, savukārt, ja koks netiks atzīts par bīstamu, tad iesniegums par koka ciršanu tiks skatīts Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

Pēc atļaujas saņemšanas tiek veikti koka nociršanas darbi. Par situāciju ieteicams informēt mājas apsaimniekotāju – pārvaldnieku.

Ja koks ir atzīts kā bīstams, tad lēmums par tā likvidāciju tiek pieņemts uzreiz. Šī procedūra būs pilnīgi bezmaksas. Ja koka nozāģēšanai nepieciešama atļauja, tad par šo koku jāmaksā tiem, kuriem pieder īpašums, uz kura šis koks atrodas.

Ja koks nogāzies uz ielas, piemēram, uz braucamās daļas

Pamanot vēja nolauztus objektus, kā arī kokus vai to zarus, kas apdraud apkārtējo drošību, VUGD aicina iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un ziņot par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.

Savukārt gadījumos, kad nogāzies koks, kas audzis ielu apstādījumos, nepieciešams zvanīt Mājokļu un Vides departamenta Vides pārvaldes speciālistiem. Kontakttālruņi - 67012969, 29463576, 67105427, 26177422.

Ja koks aizsedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas logus 

Lai veiktu vainagošanas darbus kokam, zemes īpašniekiem nav nepieciešama pašvaldības atļauja šādu darbu veikšanai, bet saskaņā ar normatīvajiem aktiem koku vainagošanu veic sertificēts zemes īpašnieka vai apsaimniekotāja pieaicināts koku kopējs – arborists. Gadījumā, ja māju apsaimnieko “Rīgas namu pārvaldnieks” un kāds no šīs mājas dzīvokļu īpašniekiem uzskata par nepieciešamu veikt koka zaru apzāģēšanu, jo, piemēram, koka zari ir izauguši pārāk tuvu dzīvokļa logam un vējā sitas pret logu, iedzīvotājam ar pieteikumu jāvēršas pie mājas namu apsaimniekotāja vai jāzvana uz vienoto informatīvo tālruņa numuru 8900. Iespējams nosūtīt arī e-pastu uz rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.

Ja ir vēlme iestādīt koku

Ja mājas iedzīvotāji vēlas pie mājas iestādīt koku, tad šos darbus noteikti vajadzētu saskaņot ar mājas pārvaldnieku, vienojoties par koka iestādīšanu. Ja koks tiek iestādīts pārāk tuvu mājai, tas var tālākā nākotnē apdraudēt mājas tehnisko stāvokli – ja koka saknes augs pārāk tuvu mājas pamatiem, u.tml.

Svarīgi atcerēties, ka jebkuri darbi, kas tiek veikti mājā vai mājai piesaistītajā teritorijā (vai tā būtu koku zāģēšana, logu krāsošana, vai celiņu labiekārtošana), tiek veikti mājas dzīvokļu īpašnieku nodrošinātā finansējuma ietvaros.

Kā katru gadu, arī šogad no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir noteikts koku ciršanas lieguma periods (tas neattiecas uz bīstamiem kokiem). Iesniegumi par koku ciršanu, kuri tiek saņemti Rīgas pilsētas būvvaldē lieguma periodā, tiek izskatīti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdēs, taču izsniegtās koku ciršanas atļaujas varēs tikt realizētas tikai lieguma periodam noslēdzoties, – no 1. jūlija.

Papildus norādām, ka par noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām var tikt piemērots administratīvais sods līdz 700 EUR, bet juridiskām personām līdz pat 1400 EUR.