Vēstules no “Rīgas siltums”: vai ir pamats satraukumam?

11. Aprīlis, 2018

Marta beigās Rīgas iedzīvotāji saņēma vēstules no Rīgas siltuma ar brīdinājumiem par to, ka attiecīgajā namā ir parāds par siltumenerģiju, kā arī lūgumu sakārtot jautājumu par parādsaistību segšanu ar mājas pārvaldnieku. Šādas vēstules saņēma arī rīdzinieki, kuri dzīvo namos, ko apsaimnieko “Rīgas namu pārvaldnieks”. Vai ir pamats satraukumam un steidzami jāsasauc iedzīvotāju kopsapulce? Vai nāksies maksāt par kaimiņu parādiem vai palikt bez apkures? Uz šo un citiem jautājumiem atbild “Rīgas namu pārvaldnieka” (RNP) un “Rīgas siltuma” (RS) pārstāvji.


Kāpēc “Rīgas siltums” izsūta šādas vēstules?

Kā skaidro uzņēmumā “Rīgas siltums”, vēstuļu izsūtīšana par dzīvokļu īpašnieku parādiem ir ierasta prakse, tas tiek veikts kopš 2011. gada. Raizes starp pilsētniekiem izsaucis fakts, ka vēstules saņēmuši ne tikai parādnieki, bet arī iedzīvotāji, kuri godīgi apmaksā rēķinus.

Tāpēc, pēc AS “Rīgas siltums” sabiedrisko attiecību daļas vadītājas Agnetes Buštas vārdiem, “Rīgas siltums” rēķinu par patērēto siltumenerģiju piestāda visai mājai, pamatojoties uz mājas iekšējā siltuma mezgla skaitītāja rādījumiem. Viss pārējais ir nama apsaimniekotāja kompetencē, tas ir, kā šis kopējais rēķins tiek sadalīts starp dzīvokļu īpašniekiem. “Tāpēc “Rīgas siltums” rīcībā nav informācijas par atsevišķiem maksājumiem, kas veikti noteiktos dzīvokļos,” uzsver Agnete Bušta.

Viņa uzsver: atbildība par nesavlaicīgi veiktiem maksājumiem gulstas uz dzīvokļu īpašnieku pleciem. Un parādiem ir savas sekas – visai mājai var tikt atslēgta apkure. “Un tas var skart visu ēku un visus daudzdzīvokļu mājas īpašniekus kopumā,” skaidro Bušta. “Tāpēc informācija par to, ka nav saņemts maksājums, ir svarīga visiem īpašniekiem, arī tiem, kuri savu rēķinu jau ir apmaksājuši”.

Savulaik negodīgu namu apsaimniekotāju, kuri siltumapgādes uzņēmumam nav nodevuši naudu, dēļ mājām veidojušies lieli parādi, par kuriem iedzīvotāji neko nav zinājuši ilgu laiku. Un, diemžēl, iedzīvotājiem nācies maksāt atkārtoti.

Apkure netiek atslēgta, par kaimiņiem – parādniekiem jāmaksā nebūs!

Savukārt RNP aicina klientus neuztraukties. Vēstules nepavisam nenozīmē, ka nāksies maksāt par kaimiņu parādiem vai – vēl trakāk ļaunāk - sagaidīt nākamo apkures sezonu ar atslēgtu apkuri. Tā nenotiks!

“Ja norēķini par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem tiek veikti ar pārvaldnieka starpniecību, pārvaldnieka pienākums ir no dzīvojamās mājas īpašnieka saņemto maksājumu nekavējoties pārskaitīt pakalpojuma sniedzējam tieši dzīvojamās mājas īpašnieka samaksātajā apmērā.”

Bet pat tad, ja konkrētajā mājā ir parādnieki, tad RNP nevar pieļaut, lai mājai tiktu atslēgta apkure. Nemaksātāju parādus dzēš RNP, bet dzīvojamai mājai, kā pakalpojuma saņēmējam, veidojas parāds, kas tiek piedzīts no konkrētā dzīvokļa – parādnieka.

“Dzīvokļu īpašniekiem, kuriem nav parādu par saņemtajiem pakalpojumiem, nav pienākums apmaksāt kaimiņu parādus. Parādu piedziņas darbības RNP vērš tieši pret attiecīgās dzīvojamās mājas konkrēto parādnieku,” situāciju komentēja RNP preses sekretārs Krists Leiškalns.

No marta – jauns uzņēmums siltumtīklu uzturēšanai

Papildus raizes rīdziniekiem izsaucis fakts, ka pēc 29. marta Rīgā mainījies māju iekšējo siltumtīklu operators. Tagad ar siltumapgādes jautājumiem daudzdzīvokļu mājās nodarbosies uzņēmums “Siltumserviss Rīga”. Tāpēc ar jautājumiem, kas saistīti ar siltumu, karsto ūdeni un avārijas gadījumiem (ja ir radusies noplūde no apkures vai karstā ūdens sistēmas caurulēm, sildķermeņiem, dvieļu žāvētājiem u.c.) iedzīvotājiem būs jāzvana uz PS “Siltumserviss Rīga” avārijas tālruni 80000610.

Kāpēc RNP ir lauzis līgumu ar  “Rīgas siltumu”?

Uzņēmums “Rīgas namu pārvaldnieks” strādā brīvas konkurences apstākļos ar mērķi nodrošināt saviem klientiem kvalitatīvu un nepārtrauktu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanu. Tas ietver nepieciešamību nodrošināt klientiem ekonomiski izdevīgāko pakalpojuma cenu.

Tieši tāpēc, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tika izsludināts konkurss par “Siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi”. Konkurss tika izsludināts 2016. gada 16. novembrī.

Piedāvājumus iepirkumā iesniedza 3 pretendenti:

  1. AS “Rīgas Siltums”
  2. Piegādātāju apvienība, kas sastāv no SIA “Adapteris”, SIA “Alpex”, SIA “LEP Energy” un SIA “SB”.
  3. Piegādātāju apvienība, kas sastāv no SIA "City Service", UAB "Pastatu priežiūros tarnyba" un UAB "Mano Būstas LT".

Iepirkumā par uzvarētāju tika atzīts pretendents - piegādātāju apvienība, kas sastāv no SIA “Adapteris”, SIA “Alpex”, SIA “LEP Energy” un SIA “SB”.

AS “Rīgas Siltums” piedāvājums tika atzīts par neatbilstošu iepirkuma dokumentācijā ietvertajām prasībām. Proti, Rīgas Siltums bija nepareizi aizpildījis finanšu piedāvājumu.

Par iepirkuma rezultātiem Rīgas Siltums 2017. gada 30. jūnijā iesniedza iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā. Iepirkumu uzraudzības birojs, izvērtējot “Rīgas Siltums” argumentus un RNP paskaidrojumus, 2017. gada 31. jūlija lēmumā atzina, ka RNP ir rīkojies atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam un pamatoti atzinusi “Rīgas Siltums” piedāvājumu par neatbilstošu iepirkuma dokumentācijā ietvertajām prasībām.

Ņemot vērā minēto, “Rīgas namu pārvaldnieks” 2017. gada 27. septembrī noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību “Siltumserviss Rīga”

Izmaksas par siltumu samazināsies par 17%

RNP uzsver, ka maiņa uz jaunu operatoru siltumenerģijas patērētājiem ir ievērojams ieguvums, jo uzsvars tiek virzīts uz siltumapgādes sistēmas uzturēšanu.

Agrāk tehniskā apkalpošana tika veikta tikai avārijas režīmā. Tagad, atbilstoši konkursa prasībām, tiek paredzēti konkrēti tehniskās apkalpošanas darbi, kā arī reaģēšana avārijas situācijās.

Salīdzinot ar esošajiem līgumiem, ir konkrēti atrunātas tehniskās apkopes darbības un to periodiskums. Papildu tam ir paredzēts ieviest monitoringa sistēmu, kas ļaus laicīgi identificēt defektus dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmās un reaģēt uz potenciālām avārijas situācijām laicīgāk, pēc iespējas samazinot siltumenerģijas padeves pārrāvumu riskus un savlaicīgu problēmu novēršanu pirms avārijas situācijas.

Iedzīvotāju veicamie maksājumi par siltumapgādes sistēmas apkalpošanu 8 000 000 m2 uzņēmuma klientu dzīvojamās platības apkalpošanai pēc jaunā līguma noslēgšanas vidēji samazināsies par 17%, kopējais finanšu apjoms gadā – 3,1 miljoni EUR gadā.

Kā ziņo uzņēmumā RNP, ņemot vērā to, ka jaunā līguma nosacījumi paredz individuālu pakalpojumu izmaksu aprēķinu atkarībā no pakalpojumu nodrošinājuma, 2209 (81%) īpašumos, kuros tiek nodrošināts pakalpojums 142 479 klientiem, pakalpojumu izmaksas samazināsies, savukārt 528 (19%) īpašumos, kuros tiek nodrošināts pakalpojums 2584 klientiem, pakalpojuma izmaksas var palielināties.