Veikti grozījumi noteikumos par bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu 1. klasē

17. Februāris, 2017

Bērnu reģistrācijā pirmajai klasei ieviestas izmaiņas. Prioritāte, komplektējot pirmo klasi, ja iesniegumu ir daudz, būs bērniem, kuriem septiņi gadi aprit tekošajā kalendārajā gadā, nevis nākamajā gadā. Tiem, kas vēlas skolā doties agrāk - sešu gadu vecumā - iespējams, nāksies gaidīt, vai ir pieejamas brīvas vietas, vai nē. 


Saistošo noteikumu grozījumos iekļauta izmaiņa, kas paredz, ka skolas, veicot 1. klases  komplektēšanu nākamajam mācību gadam, veido pirmklasnieku pretendentu, kuri līdz 15.maijam ir reģistrēti skolā uzņemšanai 1.klasē sarakstu.  Sākot ar 15. maiju skola nosūta vēstule vecākiem, lai informētu, vai bērns ir vai nav iekļauts 1. klases pretendentu sarakstā. Lai informācijas aprite starp skolu un bērnu vecākiem būtu operatīvāka, vēstuli no skolas vecāki var saņemt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai arī ierakstītu sūtījumu pa pastu, kā tas bijis līdz šim. Ja vecāki vēlas saņemt vēstuli elektroniski, tad iesniegumā skolai jānorāda sava e-pasta adrese, pretējā gadījumā vēstule tiks nosūtīta pa pastu.

Izmaiņas paredzētas arī potenciālo pirmklasnieku sarakstu veidošanā, kur prioritāri tiek iekļauti tie bērni, kuriem, uzsākot skolas gaitas, tajā kalendārajā gadā aprit septiņi gadi.  Tikai pēc tam, ja ir brīvas vietas, sarakstā iekļauj bērnus, kuru vecāki vēlas, lai bērns skolas gaitas uzsāktu ātrāk – no sešu gadu vecuma, atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajām prasībām.

Tā kā Rīgā regulāri tiek realizēts skolu pilnveides plāns, nodrošinot skolu programmu īstenošanu vairākās ēkās, tad izmaiņas notikušas arī izglītības iestāžu mikrorajonu robežās. Informācija par Rīgas skolu mikrorajoniem pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.e-skola.lv sadaļā “Iestāžu katalogs”.