Vecākiem ir iespēja pārvaldīt pieteikumus rindā uz Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm

22. Maijs, 2017

Tā kā šobrīd aktīvi notiek grupu komplektēšana Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, tad Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) atgādina, ka mazuļu vecākiem ir iespēja pārvaldīt un aktualizēt pieteikumus uz Rīgas bērnudārziem, lai elektroniskajā pieteikšanās sistēmā būtu aktuālākie dati veiksmīgai komunikācijai ar vecākiem.


RD IKSD rosina pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie pieteikumi ir aktuāli, tostarp, vai pieteikumos norādītais vēlamais pirmsskolas programmas apguves uzsākšanas laiks atbilst vecāku vēlmēm, vai vecāki būtu gatavi pieņemt uzaicinājumu no visām pirmsskolām, kuru rindās bērns ir reģistrēts, kā arī pārliecināties, vai bērna dzīvesvieta Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ir deklarēta oficiāli saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma prasībām vai tikai mutiski norādīta.

Ja starp reģistrētajiem pieteikumiem ir tādi, kuri vairs nav aktuāli, RD IKSD aicina bērnu vecākus šos pieteikumus anulēt, atstājot aktuālus tikai pieteikumus uz iestādēm, no kurām uzaicinājumu vecāki būtu gatavi pieņemt.

Pārbaudīt un aktualizēt savam bērnam reģistrētos pieteikumus vecāki var portālā www.eriga.lv, pakalpojumā „Reģistrācija pirmsskolai” vai klātienē jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālajā atrašanās vietā.

Papildu informāciju par pieteikumu aktualizēšanu uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, var saņemt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, zvanot pa tālruni 67026840.